BOPA indienen

Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren nieuwe (bouw)plannen mogelijk maken. Eén van die manieren is het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is een activiteit die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan en niet vergunningvrij voor het bouwen is. Het kan een activiteit zijn waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar het volgens de beoordelingsregels niet mogelijk is de vergunning te verlenen. Het kan ook een activiteit zijn die in strijd is met algemene regels in het omgevingsplan.

Voorbeeld

In het Omgevingsplan staat voor de functie ‘wonen’ dat de bouwactiviteit een maximale hoogte kent van 8 meter. Dit houdt in dat een woning niet hoger mag zijn dan 8 meter. Wanneer u een woning wilt bouwen met een hoogte van 8,50 meter past uw bouwplan niet in het omgevingsplan. U wilt namelijk hoger bouwen dan de maximale hoogte in het Omgevingsplan. U moet daarom een BOPA aanvragen. 

Motivering van de BOPA

In de BOPA legt u uit waarom u wilt afwijken van de maximale hoogte en waarom het volgens u past binnen het bouwplan. Om u daarbij te helpen kunt u gebruikmaken van het format BOPA. In het format staan alle verwijzingen naar wet- en regelgeving die relevant kunnen zijn. Het format bevat instructies voor het invullen en geeft aan wat u wel en niet moet invullen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het format bel dan naar 0592 267777.
 

Download format BOPA