WOZ-beschikking Tynaarlo

De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om gemeentelijke belastingen, waterschapsbelastingen en het eigenwoningforfait te berekenen.
De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor het berekenen van de onroerende zaakbelasting en de forensenbelasting. Huurders van woningen krijgen ook een WOZ-beschikking, maar worden niet aangeslagen voor onroerende zaakbelasting. Voor hen geldt dat de WOZ-waarde invloed heeft op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw. Als u wilt weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld, kijk dan in het taxatieverslag.

Voorwaarden

De voorwaarden bij de WOZ-beschikking zijn:

  • De WOZ-waarde geldt voor 1 belastingjaar.
  • De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar.
  • De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde dan kunt u telefonisch contact met de gemeente opnemen. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde dan wordt de waarde aangepast. U kunt ook formeel bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening worden ingediend.
U kunt digitaal bezwaar maken door gebruik te maken van het formulier ‘bezwaar tegen gemeentelijke belastingen’.

Tips

U kunt de WOZ waarde opvragen via het www.wozwaardeloket.nl.

Aanslag digitaal ontvangen?

Degene die de WOZ-beschikking en aanslag toegestuurd krijgt kan deze ook in de berichtenbox van MijnOverheid ontvangen.
Wilt u voortaan uw WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen? Dat kan, de gemeente is aangesloten op MijnOverheid. Log in met uw DigiD op MijnOverheid en geef bij instellingen aan dat u post van de gemeente digitaal wilt ontvangen via de Berichtenbox. Vanaf volgend jaar ontvangt u deze dan alleen digitaal