Rioolheffing Tynaarlo

Contactformulier belastingen

De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de  rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer:

  • de afvoer van afvalwater
  • de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd)
  • het beheer van het grondwaterpeil

Kosten

Het tarief is afhankelijk van het aantal kubieke meter water dat u verbruikt. Die gegevens staan op de eindafrekening van het waterbedrijf die u jaarlijks ontvangt. Wanneer u uw pand verkoopt of verhuist naar een andere gemeente ontvangt u van ons een verminderingsnota voor de resterende maanden van dat jaar.

Rioolheffing 2023

Kubieke meters  Vaste kosten  Bijkomende kosten
0 tot 350 m3  € 175,87 -
351 tot 900 m3 € 340,83  -
901 tot 10.000 m3  € 340,83  € 100,45 voor elke 100 m3 boven de 900 m3
10.001 tot 20.000 m3  € 9.501,18  € 83,99 voor elke 100 m3 boven de 10.000 m3
20.000 m3 of meer  € 18.087,16  € 65,87 voor elke 100 m3 boven de 20.000 m3