Rioolheffing Tynaarlo

De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de  rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer:

  • de afvoer van afvalwater
  • de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd)
  • het beheer van het grondwaterpeil

Kosten

Het tarief is afhankelijk van het aantal kubieke meter water dat u verbruikt. Die gegevens staan op de eindafrekening van het waterbedrijf die u jaarlijks ontvangt. Wanneer u uw pand verkoopt of verhuist naar een andere gemeente ontvangt u van ons een verminderingsnota voor de resterende maanden van dat jaar.

Rioolheffing 2022

Kubieke meters  Vaste kosten  Bijkomende kosten
0 tot 350 m3  € 165,87 -
351 tot 900 m3 € 330,83  -
901 tot 10.000 m3  € 330,83  € 100,45 voor elke 100 m3 boven de 900 m3
10.001 tot 20.000 m3  € 9.491,18  € 83,99 voor elke 100 m3 boven de 10.000 m3
20.000 m3 of meer  € 18.077,16  € 65,87 voor elke 100 m3 boven de 20.000 m3