Onroerende zaakbelastingen Tynaarlo

Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Ook onbebouwde stukken grond zoals bouwkavels, bospercelen etc. zijn onroerende zaken.

Beschrijving

Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak dan bent u voor het gehele jaar belastingplichtig voor de OZB. Verkoop, verhuizing of overlijden in de loop van het jaar heeft geen invloed op de aanslag. Bij verkoop verrekent de notaris de eigenarenbelasting meestal met de nieuwe eigenaar.

Kosten

De hoogte van de OZB is afhankelijk van de OZB-waarde. De tarieven zijn een percentage van de WOZ-waarde. Deze waarde vindt u op uw aanslagbiljet. Het tarief voor eigenaren van woningen is dit jaar gedaald in verband met de hoge stijging van de gemiddelde woningwaarde. 

Voor 2023 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:

Heffingsmaatstaf tarief - percentage van de OZB-Waarde 2022 2023
de OZB voor eigenaar van woningen bedraagt   0,0965% 0,0839%
de OZB voor eigenaar van niet-woningen bedraagt 0,1733% 0,1728%
de OZB voor gebruikers van niet-woningen bedraagt 0,1048% 0,1084%

 

Rekenvoorbeeld

Voor een woning:
Stel: de waarde van een woning was vorig jaar € 190.000 en is nu met 10% gestegen naar € 209.000. 

  2022 2023
De eigenaar betaalt dan € 190.000 x 0,0965%   € 183,35  
De eigenaar betaalt dan: € 209.000 x 0,0839%    € 175,35
   


Voor een bedrijfspand:
Stel: de waarde van een bedrijf is € 251.000

  • De eigenaar betaalt dan: € 251.000 x 0,1728% = € 434,00 OZB
  • De gebruiker betaalt dan: € 251.000 x 0,1084% = € 272,00 OZB