Onroerende zaakbelastingen Tynaarlo

Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Ook onbebouwde stukken grond zoals bouwkavels, bospercelen etc. zijn onroerende zaken.

Beschrijving

Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak dan bent u voor het gehele jaar belastingplichtig voor de OZB. Verkoop, verhuizing of overlijden in de loop van het jaar heeft geen invloed op de aanslag. Bij verkoop verrekent de notaris de eigenarenbelasting meestal met de nieuwe eigenaar.

Kosten

De hoogte van de OZB is afhankelijk van de OZB-waarde. De tarieven zijn een percentage van de OZB-waarde. Deze waarde vindt u op uw aanslagbiljet. Voor 2021 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:

  • de OZB voor eigenaar van woningen bedraagt  0,1050% van de OZB-waarde
  • de OZB voor eigenaar van niet-woningen bedraagt 0,1630% van de OZB-waarde
  • de OZB voor gebruikers van niet-woningen bedraagt 0,1083% van de OZB-waarde

Rekenvoorbeeld

Voor een woning:
Stel: de waarde van een woning is € 190.000
De eigenaar betaalt dan: € 190.000 x 0,1050% = € 199,50 OZB

Voor een bedrijfspand:
Stel: de waarde van een bedrijf is € 251.000

  • De eigenaar betaalt dan: € 251.000 x 0,1630% = € 409,13 OZB
  • De gebruiker betaalt dan: € 251.000 x 0,1083% = € 271,83 OZB