Kwijtschelding aanvragen Tynaarlo

Contactformulier belastingen

Let op: de regels voor kwijtschelding rondom afvalstoffenheffing zijn dit jaar veranderd. Op de website van de gemeente Tynaarlo leest u alles over deze verandering.

Aanvraag

Het Noordelijk Belastingkantoor toetst of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen via www.noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding
Voor informatie over kwijtschelding kunt u contact opnemen met het Noordelijk Belastingkantoor via telefoonnummer (088) 7879000.