Afvalstoffenheffing Tynaarlo

Voor het ophalen van het vuilnis betaalt u een vast bedrag (vastrecht). Daar bovenop betaalt u per kilo aangeboden afval en het aantal keren dat u de grijze container (restafval) bij de weg zet. Ondergrondse containers worden per aanbieding berekend. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing, maar regelen zelf de inzameling van hun afval.

Kosten 2019

  • Vastrecht € 110,00 per jaar
  • Korting van € 32,00 per jaar
  • Restafval (grijs) € 0,18 per kilo
  • Per lediging restafvalcontainer € 3,00
  • GFT-afval (groen) gratis
  • Plastic, drankkartons en blik (PMD) gratis
  • Betaald veld milieustraat € 0,14 per kilo
  • Compartiment van 30 liter € 0,54
  • Compartiment van 60 liter € 1,08

Eindfactuur bij uitschrijving

Bij verhuizing is de datum van uitschrijving uit de gemeente (Basisregistratie personen) bepalend voor de eindfacturering. Na die datum kunt u geen gebruik meer maken van uw afvalcontainers en milieupas. Wilt u hier nog wel gebruik van maken, bijvoorbeeld omdat uw woning te koop staat of een alleenstaand familielid is overleden, dan kunt u dit telefonisch aanvragen bij de gemeente via 088 - 1230999.

Kwijtschelding

U kunt voor informatie en het formulier voor het indienen van een kwijtscheldingsverzoek terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen.