Afvalstoffenheffing Tynaarlo

Voor het ophalen van het vuilnis betaalt u een vast bedrag (vastrecht). Daar bovenop betaalt u per kilo aangeboden afval en het aantal keren dat u de grijze container (restafval) bij de weg zet. Ondergrondse containers worden per aanbieding berekend. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing, maar regelen zelf de inzameling van hun afval.

Kosten 2019

  • Vastrecht € 110,00 per jaar
  • Korting van € 32,00 per jaar
  • Restafval (grijs) € 0,18 per kilo
  • Per lediging restafvalcontainer € 3,00
  • GFT-afval (groen) gratis
  • Plastic, drankkartons en blik (PMD) gratis
  • Betaald veld milieustraat € 0,14 per kilo
  • Compartiment van 30 liter € 0,54
  • Compartiment van 60 liter € 1,08

Afrekening restafval

In 2019 heeft u een vast bedrag betaald voor het ophalen van het vuilnis (vastrecht).

In februari 2020 ontvangt u een nota voor het aanbieden van de grijze container (restafval) en het brengen van grofvuil naar de milieustraat. 

In 2020 betaalt u:
•    Vastrecht afvalstoffenheffing 2020
•    Afrekening van het ledigingstarief restafval 2019 (niet bij verzamelcontainers)
•    Afrekening van het kilotarief restafval 2019
•    Afrekening brengen grofvuil bij de milieustraat over 2019

Bovenstaande geldt niet voor Bosgebied Zeegse.

Eindfactuur bij uitschrijving

Bij verhuizing is de datum van uitschrijving uit de gemeente (Basisregistratie personen) bepalend voor de eindfacturering. Na die datum kunt u geen gebruik meer maken van uw afvalcontainers en milieupas. Wilt u hier nog wel gebruik van maken, bijvoorbeeld omdat uw woning te koop staat of een alleenstaand familielid is overleden, dan kunt u dit telefonisch aanvragen bij de gemeente via 088 - 123 0900.

Kwijtschelding

U kunt voor informatie en het formulier voor het indienen van een kwijtscheldingsverzoek terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen.