Belastingen Tynaarlo

 • Contactformulier belastingen Tynaarlo

  Via dit formulier kunt u een vraag stellen aan het team Belastingen. Naar aanleiding van uw vraag nemen we binnen 10 werkdagen telefonisch of per e-mail contact met u op.

 • Afvalstoffenheffing Tynaarlo

  De gemeente zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing.

 • Rioolheffing Tynaarlo

  Bent u gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, dan betaalt u rioolheffing.

 • Onroerende zaakbelastingen Tynaarlo

  U betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB) als u eigenaar bent van een woning of een bedrijfspand, of als u gebruiker bent van een bedrijfspand.

 • Taxatieverslag opvragen Tynaarlo

  Bedrijven en inwoners kunnen kosteloos digitaal een taxatieverslag opvragen. Dit kan alleen als u de eigenaar of huurder bent. Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt.

 • Rekeningnummer (IBAN) wijzigen gemeente Tynaarlo

  Wijzig via dit formulier uw rekeningnummer.

 • WOZ-beschikking Tynaarlo

  Eigenaren en gebruikers van een woning, bedrijfspand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. In deze beschikking wordt de waarde bekend gemaakt. WOZ staat voor waardering onroerende zaken.

 • Toeristenbelasting Tynaarlo

  U betaalt toeristenbelasting als u verblijft in een gemeente waar u niet staat ingeschreven, bijvoorbeeld bij verblijf in een hotel, pension, caravan of bungalow. De eigenaar van uw verblijfplaats krijgt een aanslag toeristenbelasting als deze tegen vergoeding toeristen laat overnachten.

 • Forensenbelasting Tynaarlo

  U betaalt forensenbelasting als u in de gemeente Tynaarlo meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor u of uw gezin beschikbaar houdt, maar hier geen hoofdverblijf heeft of in de gemeente Tynaarlo in de Basisregistratie personen staat ingeschreven. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de waarde van het pand.

 • Automatische incasso voor gemeentelijke belastingen Tynaarlo

  De gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. Bijvoorbeeld met een overschrijving, internetbankieren, in termijnen of via automatische incasso.

 • Kwijtschelding aanvragen Tynaarlo

  Wanneer u de gemeente belastingen niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen Kwijtscheldingsverzoeken worden behandeld door het Noordelijk Belastingkantoor.

 • Hondenbelasting Tynaarlo

  In de gemeente Tynaarlo wordt geen hondenbelasting geheven.

 • Schuldregeling Tynaarlo

  Heeft u een verzoek tot schuldregeling ontvangen van een cliënt, dan kunt u hier uw aanvraag of verzoek digitaal indienen. De gedragscode schuldhulpverlening NVVK is van toepassing.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen Tynaarlo

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • Kopie aanslagbiljet opvragen Tynaarlo

  Inwoners en bedrijven kunnen kosteloos een kopie van het aanslagbiljet opvragen. Het aanslagbiljet is persoonlijk. U kunt hier alleen een aanslagbiljet die u zelf heeft ontvangen opvragen.

 • Uitstel betaling gemeentelijke belastingen en pachtgelden aanvragen voor ondernemers/stichtingen/verenigingen Tynaarlo

  Tijdens de coronacrisis kunnen ondernemers, stichtingen en verenigingen een verzoek indienen voor uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Lees hier hoe dat werkt.