WOZ-beschikking Assen

Contactformulier belastingen Assen

Algemene informatie

De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om gemeentelijke belastingen, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat in uw belastingaangifte bij uw inkomen opgeteld wordt als uw hoofdverblijf een koopwoning is.
De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor het berekenen van de onroerende zaakbelasting, rioolheffing en de forensenbelasting. Huurders van woningen krijgen ook een WOZ-beschikking, maar worden niet aangeslagen voor onroerende zaakbelasting. Voor hen geldt dat de WOZ-waarde invloed heeft op de maximale huurprijs bij sociale woningbouw. Als u wilt weten hoe de WOZ-waarde is vastgesteld, kijk dan in het taxatieverslag.

Uitgangspunten

De uitgangspunten bij de WOZ-beschikking zijn:
•    De WOZ-waarde geldt voor 1 belastingjaar.
•    De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar.
•    De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Waardebepaling WOZ-waarde op basis van gebruiksoppervlakte 

Tot 2022 werd de WOZ-waarde  bepaald op basis van de bruto inhoud van een woning. Vanaf 2022 worden woningen gewaardeerd op basis van de gebruiksoppervlakte. Deze wettelijke verplichting geldt voor iedere gemeente en zorgt voor duidelijkheid en uniformiteit. Makelaars gebruiken in verkoopadvertenties vierkante meters, de basisregistratie van adressen en gebouwen (BAG) registreert de gebruiksoppervlakte van een woning en ook woningcorporaties gebruiken gebruiksoppervlakte. 

Hoe wordt de gebruiksoppervlakte berekend?

Het aantal vierkante meters (gebruiksoppervlakte) wordt bepaald door de binnenzijde van uw woning op te meten. De meting gaat van binnenzijde buitenmuur naar binnenzijde buitenmuur. Hierbij worden alle verdiepingen gemeten en wordt alles bij elkaar opgeteld.
Als er delen van uw woning zijn waarbij de stahoogte minder dan 1,5 meter is (bijvoorbeeld onder een schuine kap) dan telt die oppervlakte niet mee. Wat wel meetelt zijn alle aangebouwde delen die dicht zijn. Voorbeelden hiervan zijn een aangebouwde garage, een aanbouw, een bijkeuken, een erker, een dakkapel of een aangebouwde berging. Ook bergingen, garages en kelders, zowel in als onder uw woning behoren tot de vierkante meters (gebruiksoppervlakte) van uw woning. 

GEM.Aa_WOZ_illustratie

Wijzigt mijn WOZ-waarde door deze nieuwe berekening?

Het wijzigen van de waardebepaling op basis van gebruiksoppervlakte hoeft geen direct effect te hebben op de WOZ-waarde van een woning. Wel wijzigt jaarlijks de WOZ-waarde door de marktontwikkeling van woningen. Bij het meten van de woningen is onder andere gebruik gemaakt van: luchtfoto’s, bouwtekeningen en hoogtemodellen. Door het vergelijken van de gegevens kan het zijn dat er kenmerken van een woning zijn aangepast (aanwezigheid van aanbouwen, dakkapellen, bergingen etc.). Het wijzigen van de objectkenmerken kan zorgen voor een wijziging in de WOZ-waarde. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Waarderingskamer.

Waar vind ik de WOZ-waarde van mijn woning?

Eind februari krijgt u een brief van de gemeente met daarin de aanslag voor de onroerende zaakbelastingen (OZB). Op het aanslagbiljet vindt u ook de WOZ-waarde van uw woning of pand. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van uw OZB.

Ik ben het niet eens met mijn WOZ, wat nu?

Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde dan kunt u telefonisch contact met de gemeente opnemen of een online formulier invullen. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde dan wordt de waarde aangepast. U kunt ook formeel bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening worden ingediend. U kunt digitaal bezwaar maken door gebruik te maken van het formulier.

Waarom zou ik zelf bezwaar indienen in plaats van via een No Cure No Pay bedrijf?

U mag altijd een No Cure No Pay bedrijf inschakelen als u dit zelf wilt. Het is wel belangrijk om te weten dat de gemeente een vergoeding moet betalen aan deze bedrijven wanneer het bezwaar gegrond is verklaard. Deze kosten kunnen oplopen tot bijna 780 euro per toegekend bezwaar. De kosten die de gemeente hiervoor maakt worden doorberekend in de onroerende zaakbelastingen. Deze rekening betaalt u dus uiteindelijk zelf. 

Kost elk soort bezwaar geld?

Bezwaar maken bij de gemeente is altijd gratis. Wanneer u uw bezwaar rechtstreeks indient bij de gemeente betaalt u geen geld aan de gemeente, geen geld aan het No Cure No Pay bedrijf én heeft de gemeente zelf geen extra kosten. Wij helpen u graag om uw bezwaar op de juiste manier in te dienen.

Kan ik direct bij de gemeente bezwaar maken? 

Dat kan. U kunt via het formulier bij uw aanslagbiljet uw bezwaar indienen. U kunt uw bezwaar ook indienen in samenwerking met één van onze medewerkers. Zij helpen u graag.

Welke informatie hebben jullie nodig bij een bezwaar?

In het bezwaarformulier vragen we u wat er niet klopt aan de genoemde feiten over uw woning. Dat kan gaan om het bouwjaar, de oppervlakte, onderdelen die wel of niet bij uw woning horen enzovoort. Ook het afwijken van het referentiepand kan een reden tot bezwaar zijn. Denk aan bijvoorbeeld het woningtype, de staat van het onderhoud of de ligging van uw woning. De te bepalen waarde houdt ook geen rekening met overlast of onderhoudsgebreken. Ten slotte is er de mogelijkheid om een eigen bezwaarreden aan te dragen. Bij alle onderdelen kan het handig zijn om documentatie mee te sturen. Denk aan een taxatierapport, foto’s of gegevens van het Kadaster. Wij raden u aan om alle mogelijke bewijslasten in te sturen via het formulier.

Aanslag digitaal ontvangen?

Degene die de WOZ-beschikking en aanslag toegestuurd krijgt kan deze ook in de berichtenbox van MijnOverheid ontvangen.
Wilt u voortaan uw WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen? Dat kan, de gemeente is aangesloten op MijnOverheid. Log in met uw DigiD op MijnOverheid en geef bij instellingen aan dat u post van de gemeente digitaal wilt ontvangen via de Berichtenbox. Vanaf volgend jaar ontvangt u deze dan alleen digitaal.

Als ik vragen heb, kunnen jullie mij dan helpen?

Wij helpen u graag. U kunt ons op bereiken op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer (088) 123 0900.
 

Tips

U kunt de WOZ waarde opvragen via het WOZ waardeloket.