Rioolheffing Assen

Contactformulier belastingen Assen

De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de  rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer:

  • de afvoer van afvalwater
  • de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd)
  • het beheer van het grondwaterpeil

Kosten

Het tarief van het rioolheffing 2023 bestaat uit een vast bedrag van € 172,50 per perceel.
Voert u meer af, dan betaalt u ook nog een bedrag per m³ over het meerdere. Voor 500 m³ tot en met 25.000 m³ is dat € 0,93 per m³, boven 25.000 m³ € 0,85 per m³.