Rioolheffing Assen

De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de  rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer:

  • de afvoer van afvalwater
  • de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd)
  • het beheer van het grondwaterpeil

Kosten

Het tarief van het rioolheffing 2021 bestaat uit een vast bedrag van € 126,11 per perceel.
Voert u meer af, dan betaalt u ook nog een bedrag per m³ over het meerdere. Voor 500 m³ tot en met 25.000 m³ is dat € 0,64 per m³, boven 25.000 m³ € 0,55 per m³.