Rioolheffing Assen

Bent u gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, dan betaalt u rioolheffing.

Beschrijving

De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de  rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer:

  • de afvoer van afvalwater
  • de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd)
  • het beheer van het grondwaterpeil

Kosten

Het tarief van het rioolheffing 2020 bestaat uit een vast bedrag van € 146,93 per perceel.
Voert u meer af, dan betaalt u ook nog een bedrag per m³ over het meerdere. Voor 500 m³ tot en met 25.000 m³ is dat € 0,63 per m³, boven 25.000 m³ € 0,48 per m³.