Kwijtschelding Assen

Wanneer u de gemeente belastingen niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Kwijtscheldingsverzoeken worden behandeld door het Noordelijk Belastingkantoor.

Aanvraag

Het Noordelijk Belastingkantoor toetst of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen via www.noordelijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding

Voor informatie over kwijtschelding kunt u contact opnemen met het Noordelijk Belastingkantoor via telefoonnummer (088) 7879000.

Kloosterveen

Inwoners van de wijk Kloosterveen kunnen hun verzoek indienen bij GBLT in Zwolle. U kunt een kwijtscheldingsformulier aanvragen via www.gblt.nl.

Voor informatie over kwijtschelding kunt u contact opnemen met GBLT via  telefoonnummer (088) 06405555.