Forensenbelasting Assen

In de gemeente Assen wordt geen forensenbelasting geheven.