Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen Assen

Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Dit doet u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. De gemeente moet voor het einde van het jaar uitspraak doen.

Ook belasting betalen bij bezwaar maken

Gaat u bezwaar maken? Dan betekent dit niet dat u de belasting nog niet hoeft te betalen. Ook als u het niet eens bent met de aanslag en bezwaar heeft gemaakt, moet u de belasting betalen. Als blijkt dat uw bezwaar gegrond is, dan krijgt u het geld (of een deel ervan) terug.

Hoogte belastingtarieven

Tegen de hoogte van de belastingtarieven kunt u geen bezwaar maken. De gemeenteraad stelt deze tarieven vast.

In beroep bij de rechtbank

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Bezwaarschrift indienen

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen. Dat doet u via het formulier bezwaar gemeentelijke belastingen.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen is gratis.

Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffiekosten betalen. Deze kosten krijgt u terug als de rechter u in het gelijk stelt.