Afvalstoffenheffing Assen

Contactformulier belastingen Assen

Voor het ophalen van het vuilnis betaalt u een vast bedrag. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht, of ze regelen zelf de inzameling van hun afval.

Kosten 2023

Voor de afvalstoffenheffing gelden 2 tarieven:

  • éénpersoonshuishouden: € 190,83
  • meerpersoonshuishoudens: € 264,77

De peildatum voor het bepalen van het éénpersoons- en het meerpersoonshuishouden is 1 januari of als de belastingplicht later ontstaat, op die latere datum. Als de samenstelling van uw huishouden in de loop van het belastingjaar verandert, heeft dat geen invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Kwijtschelding

U kunt voor informatie en het formulier voor het indienen van een kwijtscheldingsverzoek terecht bij het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen.
Inwoners van de wijk Kloosterveen kunnen hiervoor terecht bij GBLT in Zwolle.