Rioolheffing Aa en Hunze

Contactformulier belastingen Aa en Hunze

De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de  rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer:

  • de afvoer van afvalwater
  • de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd)
  • het beheer van het grondwaterpeil

Kosten

De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw perceel/percelen. De rioolheffing is een eigenarenbelasting. Ben u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak dan bent u voor het gehele jaar belastingplichtig voor de rioolheffing. Verkoop, verhuizing of overlijden in de loop van het jaar heeft geen invloed op de aanslag.

2023

 

Tarief waarde
tot € 15.000,- € 0,-
van € 15.000,- tot € 50.000,- € 51,-
van € 50.000,- tot € 100.000,- € 113,-
van € 100.000,- tot € 150.000,- € 143,-
van € 150.000,- tot € 250.000,- € 153,-
van € 250.000,- tot € 400.000,- € 161,-
van € 400.000,- tot € 600.000,- € 185,-
van € 600.000,- tot € 800.000,- € 204,-
van € 800.000,- tot € 1.000.000,- € 245-
van € 1.000.000,- tot € 2.000.000,- € 414,-
van € 2.000.000,- tot € 3.000.000,- € 2.538,-
van € 3.000.000,- tot € 5.000.000,- € 5.078,-
van € 5.000.000,- tot € 10.000.000,- € 6.305,-
van € 10.000.000,- tot € 25.000.000,- € 8.420,-
van € 25.000.000,- tot € 50.000.000,- € 12.483,-
€ 50.000.000,- of meer € 25.391,-