Rioolheffing Aa en Hunze

Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, dan betaalt u rioolheffing. Overlijden, tussentijdse verkoop of verhuizing hebben geen invloed op de heffing.

Beschrijving

De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de  rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer:

  • de afvoer van afvalwater
  • de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd)
  • het beheer van het grondwaterpeil

Kosten

De hoogte van de rioolheffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw perceel/percelen.

2021

Waarde Tarief 2021
tot € 15.000,- € 0,-
van € 15.000,- tot € 50.000,- € 53,-
van € 50.000,- tot € 100.000,- € 118,-
van € 100.000,- tot € 150.000,- € 149,-
van € 150.000,- tot € 250.000,- € 159,-
van € 250.000,- tot € 400.000,- € 168,-
van € 400.000,- tot € 600.000,- € 193,-
van € 600.000,- tot € 800.000,- € 213,-
van € 800.000,- tot € 1.000.000,- € 256,-
van € 1.000.000,- tot € 2.000.000,- € 432,-
van € 2.000.000,- tot € 3.000.000,- € 2.651,-
van € 3.000.000,- tot € 5.000.000,- € 5.304,-
van € 5.000.000,- tot € 10.000.000,- € 6.585,-
van € 10.000.000,- tot € 25.000.000,- € 8.795,-
van € 25.000.000,- tot € 50.000.000,- € 13.038,-
€ 50.000.000,- of meer € 26.521,-