Belastingen Aa en Hunze

 • Afvalstoffenheffing Aa en Hunze

  De gemeente zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing.

 • Rioolheffing Aa en Hunze

  Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, dan betaalt u rioolheffing. Overlijden, tussentijdse verkoop of verhuizing hebben geen invloed op de heffing.

 • Onroerende zaakbelastingen Aa en Hunze

  U betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB) als u eigenaar bent van een woning of een bedrijfspand, of als u gebruiker bent van een bedrijfspand.

 • Taxatieverslag opvragen Aa en Hunze

  Bedrijven en inwoners kunnen kosteloos digitaal een taxatieverslag opvragen. Dit kan alleen als u de eigenaar of huurder bent. Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt.

 • Rekeningnummer (IBAN) wijzigen gemeente Aa en Hunze

 • WOZ-beschikking Aa en Hunze

  Eigenaren en gebruikers van een woning, bedrijfspand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. In deze beschikking wordt de waarde bekend gemaakt. WOZ staat voor waardering onroerende zaken..

 • Toeristenbelasting Aa en Hunze

  U betaalt toeristenbelasting als u verblijft in een gemeente waar u niet staat ingeschreven, bijvoorbeeld bij verblijf in een hotel, pension, caravan of bungalow. De eigenaar van uw verblijfplaats krijgt een aanslag toeristenbelasting als deze tegen vergoeding toeristen laat overnachten.

 • Forensenbelasting Aa en Hunze

  U betaalt forensenbelasting als u in de gemeente meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor u of uw gezin beschikbaar houdt, maar hier geen hoofdverblijf heeft of in de Basisregistratie personen staat ingeschreven. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de waarde van het pand.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen Aa en Hunze

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • Automatische incasso voor gemeentelijke belastingen Aa en Hunze

  De gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. Bijvoorbeeld met een overschrijving, internetbankieren of via automatische incasso.

 • Kwijtschelding Aa en Hunze

  Wanneer u de gemeente belastingen niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Kwijtscheldingsverzoeken worden behandeld door het Noordelijk Belastingkantoor.

 • Hondenbelasting Aa en Hunze

  In de gemeente Aa en Hunze wordt geen hondenbelasting geheven.

 • Contactformulier belastingen Aa en Hunze

  Via dit formulier kunt u een vraag stellen aan het team Belastingen. Naar aanleiding van uw vraag nemen we binnen 5 werkdagen telefonisch of per e-mail contact met u op.

 • Schuldregeling Aa en Hunze

  Heeft u een verzoek tot schuldregeling ontvangen van een cliënt, dan kunt u hier uw aanvraag of verzoek digitaal indienen. De gedragscode schuldhulpverlening NVVK is van toepassing.

 • Kopie aanslagbiljet opvragen Aa en Hunze

  12 december 2019

  Inwoners en bedrijven kunnen kosteloos digitaal een kopie van het aanslagbiljet opvragen. U kunt alleen een aanslagbiljet die u zelf heeft ontvangen opvragen.