Belastingen Aa en Hunze

 • Contactformulier belastingen Aa en Hunze

  Via dit formulier kunt u een vraag stellen aan het team Belastingen of een terugbelafspraak maken over de WOZ-beschikking.

 • Afvalstoffenheffing Aa en Hunze

  De gemeente zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing.

 • Rioolheffing Aa en Hunze

  Bent u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, dan betaalt u rioolheffing. Overlijden, tussentijdse verkoop of verhuizing hebben geen invloed op de heffing.

 • Onroerende zaakbelastingen Aa en Hunze

  U betaalt onroerende zaakbelastingen (OZB) als u eigenaar bent van een woning of een bedrijfspand, of als u gebruiker bent van een bedrijfspand. Overlijden, tussentijdse verkoop of verhuizing hebben geen invloed op de heffing.

 • Taxatieverslag opvragen Aa en Hunze

  Bedrijven en inwoners kunnen kosteloos digitaal een taxatieverslag opvragen. Dit kan alleen als u de eigenaar of huurder bent. Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt.

 • WOZ-beschikking Aa en Hunze

  Eigenaren en gebruikers van een woning, bedrijfspand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. In deze beschikking wordt de waarde bekend gemaakt. WOZ staat voor waardering onroerende zaken.

 • Toeristenbelasting Aa en Hunze

  U betaalt toeristenbelasting als u verblijft in een gemeente waar u niet staat ingeschreven, bijvoorbeeld bij verblijf in een hotel, pension, caravan of bungalow. De eigenaar van uw verblijfplaats krijgt een aanslag toeristenbelasting als deze tegen vergoeding toeristen laat overnachten.

 • Forensenbelasting Aa en Hunze

  U betaalt forensenbelasting als u in de gemeente Aa en Hunze meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor u zelf of uw gezin beschikbaar houdt, maar hier geen hoofdverblijf heeft of in de Basisregistratie personen staat ingeschreven. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de waarde van het pand.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen Aa en Hunze

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

 • Automatische incasso voor gemeentelijke belastingen Aa en Hunze

  De gemeentelijke belastingen kunt u op verschillende manieren betalen. Bijvoorbeeld met een overschrijving, internetbankieren, in termijnen of via automatische incasso.

 • Kwijtschelding Aa en Hunze

  Wanneer u de gemeente belastingen niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Kwijtscheldingsverzoeken worden behandeld door het Noordelijk Belastingkantoor.

 • Schuldregeling Aa en Hunze

  Heeft u een verzoek tot schuldregeling ontvangen van een cliënt, dan kunt u hier uw aanvraag of verzoek digitaal indienen. De gedragscode schuldhulpverlening NVVK is van toepassing.

 • Kopie aanslagbiljet opvragen Aa en Hunze

  Inwoners en bedrijven kunnen kosteloos een kopie van het aanslagbiljet opvragen. Het aanslagbiljet is persoonlijk. U kunt hier alleen een aanslagbiljet die u zelf heeft ontvangen opvragen.

 • Betalingsregeling gemeentelijke belastingen

 • Rekeningnummer wijzigen Aa en Hunze

  Wijzig via dit formulier uw rekeningnummer.