Subsidie beschikbaar voor afkoppelen hemelwater van het riool

Wilt u de afvoer van het hemelwater afkoppelen van de riolering? De gemeente Aa en Hunze heeft daarvoor een subsidieregeling beschikbaar gesteld.

Regen is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp of kolken in de riolering verdwijnt om te worden gezuiverd. De gemeente geeft daarom een subsidie als u de afvoer van hemelwater van het dak wilt afkoppelen van de riolering. 

Subsidie

In het Gemeentelijk Rioleringsplan is vastgelegd hoe de gemeente omgaat met haar water en rioolsysteem. Naast het reguliere beheer en onderhoud ligt de nadruk op de klimaatverandering en het actiever betrekken van de bewoners hierin. De subsidieregeling is hier een belangrijk onderdeel van. Inwoners kunnen een bedrag van € 400,- aanvragen voor het loskoppelen van het regenwater van het gemengde rioolstelsel. Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden vindt u op afkoppelen regenwater. Heeft u nog vragen, neem dan telefonisch contact op via 0592-267777.