Cyberaanval AddCom en gegevens gemeente Aa en Hunze

AddComm, een leverancier die voor de gemeente Aa en Hunze onder andere aanslagen en andere brieven per post en digitaal verstuurd, is het doelwit geworden van een cyberaanval.

AddComm, een leverancier die voor de gemeente Aa en Hunze onder andere aanslagen en andere brieven per post en digitaal verstuurd, is het doelwit geworden van een cyberaanval. 

Cybercriminelen hebben zichzelf toegang verschaft tot klantdata van AddComm. Ook hebben ze systemen versleuteld en is er data ontvreemd. Hierbij hebben ze ook toegang verkregen tot de gegevens die de gemeente Aa en Hunze aanlevert.

Welke gegevens levert de gemeente Aa en Hunze aan? 

Het gaat om onder andere: naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), bankrekeningnummer. 

Worden uw gegevens misbruikt?

AddComm heeft na het vaststellen van de cyberaanval actie ondernomen. Het bedrijf heeft ons na onderzoek bevestigd dat de door ons aangeleverde gegevens veilig zijn gesteld en dat de kans op misbruik klein is. 

Melding gedaan

De gemeente Aa en Hunze vindt het belangrijk uw gegevens veilig zijn en gaat daar zorgvuldig mee om. We hebben een melding gedaan van de cyberaanval bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat kunt u doen?

Wees altijd alert. Ondanks dat we inmiddels van AddComm hebben vernomen dat onze gegevens veilig zijn, is het altijd zaak alert te zijn op zogeheten phishingmails.
Tips om veilig te blijven:
•    Ontvangt u een e-mail van een onbekende afzender en vertrouwt u dit niet? Open deze niet en gooi hem weg.
•    Klik niet op linkjes of bijlagen in e-mails van een onbekende of verdachte afzender.
•    Wees voorzichtig met verzoeken om persoonlijke informatie via e-mail, sms of telefoon.
•    Deel geen persoonlijke informatie met onbekenden via e-mail, sms of telefoon.
•    Krijgt u een mail van ons en twijfelt u aan de echtheid? Neem dan contact met ons op.  

Hoe nu verder?

Wij hebben steeds contact met AddComm. Het onderzoek kan nog enige tijd duren. Mocht er meer duidelijk komen laten wij dat weten via de website.
De digitale verbindingen zijn inmiddels weer veilig hersteld. U ontvangt dus weer de gebruikelijke post van ons.