Uit de Raad 18 januari 2024

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 18 januari 2024 werden de volgende besluiten genomen:

Besluiten

Benoeming en installatie wethouder Richard Heling

Wethouder Bas Luinge heeft het college van burgemeester en wethouders verzocht om hem nogmaals ziekteverlof te verlenen. Het college heeft dit verlof toegekend. De VVD-raadsfractie heeft Richard Heling uit Grolloo bereid gevonden om gedurende deze ziekteverlof periode als wethouder aan de slag te gaan. Tijdens deze vergadering is de gemeenteraad akkoord gegaan met de benoeming van Heling, waarna hij geïnstalleerd is als wethouder.

Toelating en installatie raadslid Roel-Poppe Lubbers

Met de benoeming van wethouder Heling ontstaat er een vacature in de gemeenteraad. Roel-Poppe Lubbers is de volgende op de kandidatenlijst van de VVD. De heer Lubbers is dan ook voorgedragen als nieuw raadslid. Lubbers was tussen 2020 en 2022 al raadslid namens de VVD en keert door de vacature nu terug in gemeenteraad. De raad heeft de geloofsbrieven van Lubbers goedgekeurd, waarna hij geïnstalleerd is als raadslid.

Icare Jeugdgezondheidszorg jaarrekening 2022 en begroting 2024

De gemeente heeft het jaarverslag 2022 en de begroting 2024 Icare Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen ontvangen. Icare voert de jeugdgezondheidszorg voor de 0-4 jarigen voor onze gemeente uit. Zij richt zich op de groei en ontwikkeling van het kind en biedt, indien nodig, ondersteuning aan ouders en professionals. Op grond van de aangeleverde begroting heeft het college besloten om een subsidie van € 414.465,- beschikbaar te stellen. De raad heeft hiermee ingestemd.

Treasurystatuut

In het treasurystatuut staan de regels voor het beheer van de geldstromen, de beheersing van de risico's daarvan en de informatievoorziening daarover. In het treasurystatuut geeft de raad aan het college beleidskaders voor het uitoefenen van de treasurytaken. De raad heeft het ingestemd met het voorliggende Treasurystatuut.