Nieuwjaarstoespraak burgemeester Anno Wietze Hiemstra 2024

Ik wil beginnen om u en uw dierbaren een voorspoedig en vooral gezond 2024 toe te wensen! Ik hoop dat u allen een prettige jaarwisseling achter de rug heeft en de feestdagen heeft kunnen vieren. De jaarwisseling in Aa en Hunze is dit jaar bijzonder goed en over het algemeen rustig verlopen en daar ben ik trots op. Zo hoort dat, samen feestvieren en elkaar het beste toewensen. Op sommige plaatsen in Nederland is dit helaas heel anders. Ik wil ook hier benadrukken ontzettend trots te zijn op onze hulpdiensten, brandweer, politie, ambulance en onze eigen buitendienst. In weer en wind, dag en nacht staan ze voor ons klaar. Graag een warm applaus ter waardering voor hen.

Van harte welkom op onze eerste nieuwjaarsreceptie sinds 2020! U hoort het goed: het is 4 jaar geleden dat wij voor het laatst een nieuwjaarsreceptie organiseerden. Sindsdien gooide corona roet in het eten. De afgelopen twee jaar hebben we bij wijze van experiment de nieuwjaarsreceptie verplaatst naar de zomer: het ‘Midzomerfestival’. Dat experiment is overigens dusdanig goed bevallen, dat we ook dat een vervolg gaan geven. Dus ook dit jaar, zo rond de langste dag van het jaar, nodigen wij u uit om elkaar te ontmoeten en de zomer in te luiden. We combineren dat met het verwelkomen van onze nieuwe inwoners. Twee momenten in het jaar elkaar op een informele wijze ontmoeten zorgt ook voor meer verbinding, elkaar beter leren kennen. Op het Midzomerfestival ontdekken we steeds weer een ander deel van onze mooie gemeente, want we zijn van plan om dit op verrassende locaties te organiseren. Ik noemde al de nieuwe inwoners, dit is ook een mooi moment om aan te geven dat het inwoneraantal van onze gemeente opnieuw is toegenomen: namelijk van 25.722 in januari 2023 naar 25.840 in 2024. Een toename van 118 inwoners. Vergelijken we dat met vier jaar geleden dan zijn we met zo’n 400 inwoners gegroeid.

Maar goed, de nieuwjaarsreceptie is dus ook weer terug van weggeweest. Fijn om u als inwoner, ondernemer, vertegenwoordiger van een vereniging, de politie, brandweer etc. te mogen begroeten in het gemeentehuis. Iedereen van harte welkom. Ik ben inmiddels ruim 4 jaar burgemeester van de mooiste gemeente van Nederland: Aa en Hunze! De afgelopen tijd heb ik voor mezelf die maanden en jaren de revue laten passeren. Wat is er dan veel gebeurd! Corona (kent u het nog) met grote gevolgen voor ouderen, jongeren, bedrijven, ja eigenlijk voor iedereen en sommige gevolgen zijn nog steeds goed merkbaar. De oorlog in Oekraïne die door de vluchtelingenstroom ook hier grote impact had (opvang Papenvoort) en heeft, de wooncrisis (4 jaar geleden mochten we nauwelijks bouwen en nu worden we uitgedaagd om juist veel te bouwen), de energiecrisis (energietoeslag, noodfonds), stikstofcrisis en protesten, de asielcrisis (opvang Biester) en krapte op de arbeidsmarkt. Het overkomt ons, we moeten er maar mee zien te dealen. 
Toch denk ik dat we ons de afgelopen jaren hebben aangepast aan de omstandigheden, samen hebben aangepakt en hebben gekeken naar hoe wij op onze manier hier het hoofd aan konden bieden. Daar ben ik trots op en het geeft ook vertrouwen in de toekomst! Want wat er ook op ons afkwam en afkomt, in Aa en Hunze zetten we samen onze schouders eronder, steunen we elkaar en zoeken we naar voor ons passende oplossingen. 

Afgelopen tijd hebben we een flink aantal heftige verkeersongelukken gehad met dodelijke afloop. Daarbij waren ook een aantal heel jonge slachtoffers. Deze ongelukken hebben geleid tot ontzettend veel verdriet binnen families, scholen, verenigingen en dorpen. Dat zijn dikke, zwarte bladzijdes. Maar wat kun je dan doen of zeggen? Eigenlijk niet zoveel. Wat we wel kunnen doen is elkaar steunen, samen rouwen, bloemen leggen, een passend afscheid geven of er simpelweg te zijn. En dat is wat we samen hebben proberen te doen en hopelijk blijven doen. 

Het vergroten van de verkeersveiligheid is ook een collectieve uitdaging. Daar hebben we allemaal, u en ik een rol in door op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen. Maar ook de gemeente heeft hier een rol in door onveilige verkeerssituaties veiliger te maken of dit aan te kaarten bij andere overheden. Ook in ons nieuwe veiligheidsbeleid zal dit een van de speerpunten worden. We moeten er alles aan proberen te doen om het aantal verkeersslachtoffers naar 0 te brengen. 

Samen kom je door moeilijke tijden, maar in Aa en Hunze vieren we ook de mooie dingen samen. We hadden een hoge opkomst bij de verkiezingen en – toch ook een prestatie om trots op te zijn – presenteerde als eerste Drentse gemeente de uitslag! De Nedersaksenlijn – zo belangrijk voor deze regio, lijkt er dan écht te gaan komen. Er is geld vrijgemaakt, de politieke wil is er… Nu nog slechts de uitvoering. Ook worden we als Noord-Drenthe eindelijk gezien en gehoord als het gaat over schade door gaswinning die vanuit Groningenveld ook onze gemeente treft. In de nieuwjaarstoespraak van vier jaar geleden deden we hier al een oproep toe. Gelukkig draaien we inmiddels volop mee in de gesprekken over de compensatieplannen voor een sociale en economische agenda, voor de versterking van de leefbaarheid en het versneld en met veel subsidie (soms 100% vergoed) woningen in onze gemeente aardgasvrij gereed te maken. Hier gaan vele miljarden en miljoenen mee gepaard en dit zal de komende tijd veel van ons vragen, maar zorgt hopelijk ook voor een extra impuls en nieuw perspectief voor het gebied. Heel wrang is dat de schadeafhandeling en alle compensatieregelingen niet gelden voor gaswinning uit andere kleine gasvelden. Hierdoor ontstaat er opnieuw ongelijkheid tussen inwoners van bijvoorbeeld de Broekstreek waar recent 3 aardbevingen zijn geweest en de inwoners die vallen onder de invloedsfeer van het gasveld Groningen. Dit is wat mij betreft echt onacceptabel. Dus ook hier de oproep: bij scheuren of schade veroorzaakt door gasbevingen mag het niet uitmaken waar je woont. De overheid moet er eenvoudigweg voor zorgen dat inwoners gelijk en ruimhartig worden gecompenseerd. Dit hebben we inmiddels bij het Rijk aangekaart en dat zullen we blijven doen!

Ook dit jaar belooft een bijzonder, maar uitdagend jaar te worden. Hopelijk is er binnenkort een nieuw kabinet, want er moeten harde en moeilijke keuzes gemaakt worden, zodat wij ook hier verder kunnen. Verder is op 1 januari de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. Als het goed is, kunt u nu zelf makkelijker en sneller bijvoorbeeld vergunningen aanvragen.  Het zal voor iedereen nog even wennen zijn.

Ook bij de gemeente Aa en Hunze staan we niet stil. We proberen elke dag onze dienstverlening te verbeteren. Zo hebben we vandaag onze vernieuwde website gelanceerd. Om u een beeld te geven van de upgrade, kunt u even naar het scherm kijken. Daar ziet u nu onze oude website, zoals we er al jaren mee werken. Vandaag hebben we onze nieuwe website gelanceerd. Op deze website zijn dingen makkelijker vindbaar, de website is toegankelijker en bovendien een stuk aantrekkelijker. Ook belangrijk, als eerste portaal voor onze inwoners. 

Ook hebben we een nieuw, concreet systeem opgeleverd voor meldingen in de openbare ruimte. Met dit systeem kunnen inwoners snel en simpel een melding maken van iets in de openbare ruimte. We hebben een filmpje gemaakt over dit nieuwe systeem.

Ik noemde het al een paar keer in mijn toespraak – en ook in het filmpje komt het terug: samen. Dat woord is denk ik de rode draad door mijn toespraak. En als burgemeester ben ik daar echt trots op. Als het lastig wordt, dan rechten wij onze rug. Als er iets te vieren valt, doen we dat ook samen. Samen met al die prachtige bedrijven die we hier hebben, samen met de bloeiende verenigingen en organisaties, samen met onze inwoners en samen met een toegewijde gemeentelijke organisatie. Samen met de gemeenteraad waarin vanuit een positief-kritische houding met het oog op de belangen van Aa en Hunze wordt gehandeld en waarin de verhoudingen goed zijn. En uiteraard vanuit het college van burgemeester en wethouders dat als een hecht team functioneert. Het zorgt ervoor dat ik met veel plezier mijn werk doe. 

Vanavond onthullen we het kunstwerk dat we in het kader van ons 25-jarig jubileum hebben gemaakt. Voor mij symboliseert het kunstwerk juist dit ‘samen doen’, want dit kunstwerk hebben we samen met ú gemaakt. Voor degenen die geen idee hebben waar ik het over heb: vorig jaar bestond de gemeente Aa en Hunze 25 jaar. We wisten in het begin nog niet zo goed hoe we stil moesten staan bij dit jubileum, maar 1 ding wisten we wel: we wilden iets samen doen met inwoners. 
Na wat brainstormen kwamen we tot een campagne waarin we inwoners vroegen om een foto aan te leveren van een bijzondere plek in Aa en Hunze. Dat kon van alles zijn: een vergezicht, een karakteristiek gebouw, een bruisend evenement of een markante dorpsbewoner. We hebben meer dan 2000 foto’s binnengekregen! Hiermee hebben we een prachtig digitaal fotoboek samengesteld. Het is werkelijk een uniek inkijkje in wat Aa en Hunze zo bijzonder maakt. Kunstenares Sonja de Ridder is vervolgens aan het puzzelen geslagen en heeft van al die foto’s een prachtig kunstwerk gemaakt. Speciale dank aan de fotografieclubs uit onze gemeente die Sonja hebben geholpen aan extra veel foto’s van plekken waar we nog niet zo heel veel foto’s van hadden.

We hebben een filmpje gemaakt van het maakproces van het kunstwerk. In dat filmpje zien we eerst twee inwoners die iets vertellen over hun foto’s: Annelies Neuteboom en Maik Panneman. Vervolgens vertelt Sonja de Ridder iets over het maakproces. Ik wil u aan het einde van het filmpje vragen om naar de raadzaal te gaan, waar het kunstwerk wordt onthuld. Voordat het filmpje start wil ik u bedanken voor uw komst en u nogmaals een fantastisch en bovenal gezond 2024 toewensen!