Nieuwe subsidieregeling lokale energie-initiatieven van start

In de gemeente Aa en Hunze zijn al diverse groepen aan de slag met energiebesparing en -duurzame energieopwekking. De nieuwe subsidieregeling lokale energie-initiatieven is bedoeld om activiteiten en projecten van bestaande én nieuwe lokale energie-initiatieven zonder winstoogmerk in de gemeente Aa en Hunze te ondersteunen.

Voor wie is deze regeling? 

Deze regeling is voor lokale energie-initiatieven. Hieronder verstaan we energie werkgroepen van  dorpsbelangen organisaties en lokale energiecoöperaties uit de gemeente Aa en Hunze. Deze groepen dragen bij aan verduurzaming door onder andere het creëren van bewustwording, het structureel verlagen van het energieverbruik en de energierekening en het gezamenlijk opwekken van duurzame energie. 

Het subsidiebudget 

Een lokaal energie-initiatief kan maximaal tweemaal per jaar een aanvraag indienen met een gezamenlijk maximum van € 10.000,- tot en met 31 december 2025. Dit budget kan ingezet worden voor bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten, publiciteit, trainingen en opleidingen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, gelden diverse voorwaarden. Deze voorwaarden en meer informatie over de uitvoeringsregeling vindt u op www.aaenhunze.nl/energieinitiatieven