Met ‘Ik zie je'- bankjes wil gemeente Aa en Hunze zelfdoding uit taboesfeer halen

De gemeente Aa en Hunze ondersteunt de campagne van Stichting 113 Zelfmoordpreventie, waarbij bankjes in de openbare ruimte omgeturnd worden tot zogenaamde ‘Ik zie je’-bankjes. Op 21 bestaande bankjes verdeeld over de gemeente worden metalen plaatjes gemonteerd, deze vragen aandacht voor zelfdoding. Op het plaatje staat de tekst ‘Een goed gesprek begint met iemand écht zien’ in combinatie met een qr-code welke doorlinkt naar de website van 113 zelfmoordpreventie.

Uit taboesfeer

Met deze campagne wil de gemeente het onderwerp mentale gezondheid en zelfdoding bespreekbaarder maken en de bekendheid van 113 suïcidepreventie vergroten. Want een aanzienlijk aantal mensen kampt met mentale problemen. Met elkaar in gesprek gaan en elkaar ‘echt’ zien kan bijdragen aan het verminderen van eenzaamheidsgevoelens en mentale problemen. In 2024 wil de gemeente samen met partners en inwoners meer aandacht schenken aan de verbetering van de mentale gezondheid van inwoners. 

113_CAMPAGNE_Bankjes