Geplande uitbreiding obs De Dobbe on hold

Het aantal leerlingen van obs De Dobbe is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Hierdoor moesten er al verschillende ‘noodoplossingen’ worden getroffen.

Momenteel is het zo dat het aantal leerlingen nóg meer is gegroeid dan in de leerlingenprognose werd voorspelt. Bij de nieuwe prognose voor De Dobbe van afgelopen oktober bleek dit wederom zo te zijn. Dit betekent dat de ruimtebehoefte groter is dan de geplande permanente uitbreiding van 60m2 aan de voorzijde van de school. Bovenstaande is aanleiding voor het college van burgemeester en wethouders om de geplande uitbreiding van de school voorlopig op “on hold” te zetten. Dit is in overleg gegaan met het schoolbestuur stichting PrimAH. In plaats van ad-hoc noodoplossingen kiezen wij liever voor een goede oplossing voor de lange termijn. Daarom wordt er in de komende periode een nadere verkenning gedaan om te kijken of het niet beter is een eventuele nieuwbouw naar voren te halen. Deze verkenning stond in eerste instantie gepland voor de periode 2030-2035. Voor het acute ruimtegebrek bij de school zal dit jaar naar een oplossing worden gezocht in de vorm van semipermanente huisvesting.