Te late beslissing

Als wij de afgesproken termijn niet halen kunt u de gemeente in gebreke stellen.

Nadat wij deze brief hebben ontvangen, hebben we nog twee weken tijd om een beslissing te nemen. Daarna zijn wij u voor elke dag dat wij te laat zijn een dwangsom verschuldigd. Met een maximum van € 1.260,-. Na afloop van de aanvraagprocedure wordt bepaald hoeveel wij u moeten betalen. U ontvangt hierover een beslissing

In uw brief moet het volgende staan:
•    naam en adres;
•    datum waarop u de brief schrijft;
•    omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift;
•    datum en nummer van de ontvangstbevestiging die u heeft gekregen;
•    nummer van de rekening waarop de vergoeding kan worden overgemaakt;
•    uw handtekening.

U kunt uw brief sturen naar:
Gemeente Aa en Hunze
College van burgemeester en wethouders
Postbus 93
9460 AB Gieten