Bezwaar tegen beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

U moet uw bezwaar schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit moet u binnen zes weken na dagtekening op de beslissingsbrief doen. In uw brief moet het volgende staan:
•    uw naam en adres;
•    tegen welk besluit u bezwaar maakt;
•    waarom u bezwaar maakt;
•    de datum van het bezwaarschrift;
•    uw handtekening.

U kunt uw brief sturen naar:
Gemeente Aa en Hunze
College van burgemeester en wethouders
Postbus 93
9460 AB Gieten

Reactie op uw bezwaar

In de gemeente Aa en Hunze behandelt een van de gemeente onafhankelijke bezwaarschriftencommissie uw bezwaar. Deze commissie geeft een advies over het bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders beslist daarna.

Voorlopige voorziening

In spoedeisende gevallen en als een bezwaarschrift is ingediend bij de gemeente, kan bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening worden gevraagd.

In beroep

Bent u het niet eens bent met het nieuwe besluit van het college van burgemeester en wethouders? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter geeft dan een oordeel over uw situatie.

Kosten

Bezwaarschrift: gratis
Het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen is gratis.

Beroepschrift: griffierecht
Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.