Kledinginzameling

  • De vergunningstoewijzing vindt door middel van loting plaats.
  • Deze loting is jaarlijks in de maand oktober. Dien uw aanvraag daarom vóór oktober in. 
  • Het maximumaantal af te geven vergunningen voor kledinginzamelingen hebben wij bepaald op 8 per jaar.

Kledinginzamelingsvergunning aanvragen