Carbidschieten

Carbidschieten melden

Aanvragen kan vanaf halverwege november.

Gebruik carbidbussen

Voor het carbidschieten geldt

  • alleen toegestaan bij gebruik van (melk)bussen en/of dergelijek voorwerpen.
  • de maximale inhoud is niet meer dan 50 liter. 

Knallen met klaphamers

Het knallen met klaphamers moet u ook melden. Dat kan op dezelfde manier als het carbidschieten. Het terrein waarop u de activiteit doet moet aan dezelfde eisen voldoen als een terrein vanwaar met carbid wordt geschoten.

Voorwaarden terrein

Het terrein is

  • Op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwingen;
  • Op een afstand van tenminste 300 meter van zorginstellingen;
  • Op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
  • Schiet niet in de richting van bebouwing en hou minimaal 75 meter aan voor de schietafstand. Zorg er hierbij voor dat er geen verharde wegen of paden in het schietveld liggen.

Toevoegen bij uw aanvraag

  • situatietekening van het terrein
  • een (eventuele) toestemming van de eigenaar van het terrein

Let op: wanneer u geen melding heeft gemaakt kan de politie verbaliserend optreden tegen het knallen met klaphamers of het carbidschieten.

Waar kan ik met vragen terecht?

Dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0592-267777.