Hoe gaat stemmen en wanneer mag ik stemmen?

Op donderdag 6 juni 2024 kunt u stemmen. De Nederlandse leden van het Europees Parlement worden dan gekozen.

U mag stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing als u

  • de Nederlandse nationaliteit heeft of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie en in Nederland woont;
  • 18 jaar of ouder bent;
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Wat neemt u mee als u gaat stemmen

  •  uw stempas;
  • geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). 

Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Is het langer verlopen, dan kunt u niet stemmen. U bent verplicht het identiteitsbewijs te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

U bent uw stempas kwijt of deze is beschadigd

U kunt tot uiterlijk 3 juni 2024 schriftelijk en tot 5 juni 2024 tot 12.00 uur mondeling een nieuwe stempas aanvragen bij de afdeling burgerzaken. De oude stempas is dan niet meer geldig.
Meer over stempassen

Kunt u in elk stemlokaal stemmen

Als op de stempas het adres van een stemlokaal bij u in de buurt staat, is het niet verplicht om daar te stemmen. U kunt in elk stemlokaal in de gemeente Aa en Hunze stemmen.
Locaties stembureaus

U kunt zelf niet stemmen

U vraagt een andere kiezer voor u te stemmen door een volmacht  af te geven. Dit kan op twee manieren:
1. Vul de achterkant van de stempas in, plaats uw handtekening  en geef de stempas aan de andere kiezer samen met een kopie  van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal  twee volmachten aannemen;
2.U laat iemand anders voor u stemmen die niet in de gemeente Aa en Hunze woont, maar wel een stempas heeft voor de Europees Parlementsverkiezing. Hiervoor moet u een formulier invullen dat u kunt aanvragen bij de afdeling burgerzaken of kunt downloaden via de website van de gemeente. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 door de gemeente zijn ontvangen. De andere kiezer ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien. 
Meer over machtigen.

U wilt stemmen in een andere gemeente

Dan heeft u een kiezerspas nodig, waarvoor u een formulier moet invullen. Dit formulier kunt u aanvragen bij de gemeente of downloaden via de website van de gemeente. U kunt tot uiterlijk maandag 3 juni 2024 schriftelijk en tot woensdag 5 juni 2024 tot 12.00 uur mondeling een kiezerspas aanvragen bij de afdeling burgerzaken. Daarna ontvangt u een kiezerspas.
Meer over kiezerspas.

Waar kunt u informatie vinden

Kijk op onze website www.aaenhunze.nl/verkiezingen of bezoek het gemeentehuis, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. 
Wij zijn open van maandag t/m donderdag 09.00 tot 16.00 uur en  vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14-0592. 
Ons e-mailadres is verkiezingen@aaenhunze.nl.