Stempas, kiezerspas en volmacht

Om te kunnen stemmen moet u een stempas hebben. U ontvangt een stempas als in de gemeente Aa en Hunze staat ingeschreven en stemgerechtigd bent.

Stempas

Uiterlijk donderdag 23 mei krijgt u uw stempas. Geen stempas gekregen? Dan kunt u vanaf vrijdag 24 mei een vervangende stempas aanvragen. Dat kan op twee manieren:

 • Digitaal: u kunt uiterlijk tot en met maandag 3 juni een vervangende stempas aanvragen. Dit kunt u doen via dit formulier. Dit formulier is vanaf vrijdag 24 mei beschikbaar.
 • Mondeling: dit kan tot uiterlijk woensdag 5 juni, 12.00 uur persoonlijk met een (kopie van) uw identiteitsbewijs op het gemeentehuis
 • Let op: mocht u alsnog uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Stemmen doet u met de vervangende stempas. Uw oude stempas kunt u weggooien.
Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Met uw stempas kunt u stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig.

U kunt online een kiezerspas aanvragen 

U kunt tot en met woensdag 5 juni 12.00 uur persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis een kiezerspas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een kiezerspas aanvragen.

Een kiezerspas wordt één keer verstrekt. Bent u uw kiezerspas verloren? Dan kunt u niet meer stemmen. Er kan geen nieuwe kiezerspas worden aangemaakt.

Verhuizing

Gaat u verhuizen? Geef dan uiterlijk dinsdag 23 april uw verhuizing door. Uw stempas wordt namelijk verstuurd naar het adres waarop u op dinsdag 23 april staat ingeschreven.

Bent u vergeten uw verhuizing door te geven? Dan moet u er zelf voor zorgen dat u de stempas op uw vorige adres ophaalt of doorgestuurd krijgt. 

Ook kunt u vanaf 24 mei een vervangende stempas aanvragen. Hierboven staat beschreven hoe u een nieuwe stempas aanvraagt.

Gaat u naar een andere gemeente verhuizen of bent u al verhuisd? Met uw stempas kunt u alleen stemmen in de gemeente waarin u op 23 april staat ingeschreven. Wilt u stemmen in een andere gemeente? Dan heeft u een kiezerspas nodig. 

Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u zelf niet stemmen op de dag van de verkiezing? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht). Uw gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.
Iemand machtigen kan op 2 manieren: via de stempas (een onderhandse volmacht) of met een schriftelijke volmacht.

Via de stempas

 • Een onderhandse volmacht geeft u aan een kiezer die ook in de gemeente Aa en Hunze woont.
 • Vul hiervoor de achterkant van de stempas in. Uw stempas ontvangt u in mei.
 • De kiezer moet de gegevens invullen.
 • De kiezer en de gemachtigde moeten allebei hun handtekening zetten.
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de volmachtgever (kiezer). De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet laten zien.
 • Tot en met de verkiezingsdag kan de stempas worden omgezet in een volmachtsbewijs en overgedragen worden aan een gemachtigde. 

Voorwaarden

 • De gemachtigde moet de volmachtstem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.
 • In het stemlokaal moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Dit mag via de telefoon of tablet. Het identiteitsbewijs mag op 6 juni 2024 maximaal vijf jaar verlopen zijn.
 • De gemachtigde moet in dezelfde gemeente als u kunnen stemmen.
 • De gemachtigde moet zelf in het stemlokaal stemmen. Iemand machtigen die per brief stemt, is niet toegestaan.
 • De gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen.

Schriftelijke volmacht

•    Klik op deze link

U heeft hiervoor een Digid nodig. Als u het formulier schriftelijk wilt indienen, kunt u het formulier ook downloaden  . Tot slot kunt u het formulier telefonisch aanvragen via 0592-267777

 • Let op dat u uw verzoek uiterlijk op maandag 3 juni voor 17.00 uur indient bij de gemeente waar u op 23 april 2024 als kiezer bent geregistreerd. 
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de persoon die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs per post. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.  
 • U kunt als volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen. 
 • De gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.

Voorwaarden

 • De gemachtigde hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen.
 • De schriftelijke volmachtstem moet tegelijk met de stem van de gemachtigde worden uitgebracht.
 • Let op: u kunt niet iemand machtigen die per brief stemt. De gemachtigde moet zelf in het stemlokaal stemmen.
 • De gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen.
 • Eenmaal verleende schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken. De stempas van de volmachtgever wordt ongeldig verklaard door de schriftelijke volmacht.
Let op als u een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie:

 • dat het een kopie is;
 • waarvoor de kopie wordt gebruikt;
 • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden;
 • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan).

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.

Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan.