Verhuizen

Aangifte verhuizing      Afspraak maken

Verhuizen binnen Aa en Hunze

Wat moet u doen?

Verhuizen naar Aa en Hunze

Wat moet u doen?

Verhuizen vanuit het buitenland

Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven neem dan binnen 5 dagen na aankomst in Nederland telefonisch contact op via 0592-267777.

Verhuizen naar een andere gemeente

Verhuist u vanuit de gemeente Aa en Hunze naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente.

Vertrek naar het buitenland

Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek doorgeven via het formulier vertrek naar het buitenland of melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Nieuwbouwwoning en afval

Wat moet u doen bij het betrekken van een nieuwbouwwoning?

U heeft recht op een afvalcontainer en afvalpas vanaf de datum dat de woning bewoond gaat worden. U kunt de container en afvalpas aanvragen vanaf het moment dat u staat ingeschreven op het opgegeven adres.

Meenemen
  • geldig paspoort of identiteitskaart.
  • kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening;
  • als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming inwoning met kopie van zijn of haar geldige paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart.
Wie kan de verhuizing doorgeven?
  • iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • ouder voor een inwonend kind;
  • curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden
  • meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont; U moet dan een machtiging van de notaris meenemen naar de afspraak op het gemeentehuis
Briefadres
  • Als u geen woonplaats heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven. Dat kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.