Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Met een VOG kunt u aantonen dat er geen bezwaar is dat u een bepaalde taak of functie uitvoert. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. De behandeling duurt maximaal 4 weken. De verklaring of afwijzing krijgt u thuis toe gestuurd.

Aanvragen

Een verklaring omtrent gedrag is op drie manieren aan te vragen:

  • Via www.justis.nl. Uw aanvraag is digitaal klaargezet door de organisatie die de Verklaring omtrent gedrag van u vraagt. 
  • Heeft de werkgever of instantie die de VOG van u vraagt u een papieren aanvraagformulier gegeven? Dan loopt de aanvraag via de gemeente. U kunt met uw DigiD online een aanvraag doen en het aanvraagformulier van de organisatie uploaden. 
  • Aanvragen op het gemeentehuis. U kunt hiervoor online een afspraak maken.  Liever telefonisch? Bel dan naar 0592-267777.
Wat is nodig voor een VOG?
  • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever);
  • geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart (van aanvrager en bij machtiging ook van gemachtigde);
  • een machtigingsformulier (als de aanvrager niet zelf komt);
Machtigen

Machtigt u iemand, dan neemt hij of zij een schriftelijk machtiging mee en zijn of haar eigen identiteitsbewijs voor het machtigen gebruikt u het machtigingsformulier.

Kosten

Justis:                € 33,85 
Gemeente:        € 41,35
Als vrijwilliger in de gemeente Aa en Hunze kunt u een VOG gratis krijgen wanneer u een verklaring van Impuls heeft.