Privacy: Inzage persoonsgegevens

U heeft het recht om de gegevens die wij over u hebben te bekijken en te controleren.

Uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) bekijken

U hoeft hiervoor geen verzoek in te dienen. Deze gegevens bekijkt u zelf online op mijnoverheid.nl. Op mijnoverheid.nl kunt u ook zien met welke instanties uw persoonsgegevens worden gedeeld. Een Uittreksel basisregister personen kunt u hier aanvragen . 

Een overzicht aanvragen over verstrekte gegevens vanuit de BRP

Als u wilt weten wie uw gegevens heeft opgevraagd, vult u het formulier Overzicht verstrekte gegevens BRP in. 

Het aanvragen van geheimhouding van uw gegevens

Hier vind u meer informatie over het aanvragen van geheimhouding van uw persoonsgegevens. 

Wat de gemeente met uw gegevens doet

Wilt u weten wat de gemeente met uw gegevens heeft gedaan? Vul het formulier Recht van betrokkenen in. Binnen 1 maand ontvangt u een reactie over uw aanvraag. Hierin staat onder andere welke gegevens wij over u hebben en waarvoor wij deze gegevens gebruiken. In sommige gevallen mag u (een gedeelte van) uw gegevens niet bekijken. Bijvoorbeeld als het gaat om de handhaving van de openbare orde.

Heeft u geen DigiD?

Heeft u geen DigiD of komt u liever bij ons langs? Maak dan een afspraak. Neem uw geldige legitimatiebewijs mee naar de afspraak.