Geocaching

Hier vindt u alle informatie over geocaching in Aa en Hunze

Voorwaarden voor plaatsing

U heeft toestemming voor het plaatsen van een geocache op gemeentegrond als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
•     er wordt geen schade veroorzaakt aan archeologische/cultuurhistorische plaatsen en natuur (flora en fauna);
•    plaats geen geocaches op een locatie die van geocachers vereist of geocachers aanmoedigt om publiek- of privé-eigendom te beschadigen, aan te passen of te vernietigen
•    plaats geen geocaches op een locatie die van geocachers vereist of geochachers aanmoedigt om schade of verstoring te veroorzaken aan de natuur 
•    er wordt niet gegraven in gemeentegrond  en geklommen in bomen en andere objecten om de geocache te plaatsen of te kunnen vinden;
•    de locatie is bereikbaar via bestaande, aangelegde paden;
•    de doelmatigheid en veiligheid van de openbare weg wordt niet geschaad;
•    gebruikers van onroerende zaken in de buurt mogen geen hinder ondervinden van geocaching; 
•    het voorwerp een maximale afmeting heeft van 3375 cm3 waarbij de langste zijde niet groter is dan 15 cm;

Aansprakelijkheid

Op geen enkele wijze is de gemeente Aa en Hunze of een van haar medewerkers direct of indirect verantwoordelijk voor schade en of letsel die voortvloeien uit activiteiten rondom geocachen. 
Gemeente Aa en Hunze houdt geen rekening met geplaatste geocaches tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden. 
Gemeente Aa en Hunze is niet verantwoordelijk voor verwijdering of beschadiging van de geocache en behoudt zich het recht voor de geocache te (laten) verwijderen als daartoe aanleiding is. 

Meer informatie

Op deze website geocaching.nl vindt u locaties van alle caches in Drenthe.