Sportsubsidie

De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor het stimuleren van sport en bewegen.

De gemeente stelt subsidies beschikbaar voor:

  • stimulering van sportdeelname voor diverse doelgroepen
  • toernooien
  • sport -en beweegevenementen
  • samenwerking
  • behoud en werving vrijwilligers (sporttechnisch kader)
  • behoud en werving (nieuwe) leden 

Voorwaarden

Aanvraag

Wilt u een sportsubsidie aanvragen? Vult u dan het formulier Aanvraag sportsubsidie in. U krijgt altijd een bevestiging.