Sport- en beweegakkoord

Hier vindt u informatie het sportakkoord van de gemeente Aa en Hunze.

Het Sportakkoord kent drie flinke ambities. We werken samen aan een stevig fundament. De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven, moeten verbeterd. Dat gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport. Een belangrijk punt de komende jaren is het investeren in kwalitatief sterke sportaanbieders die toegankelijk en veilig voor iedereen zijn. We werken ook aan een groter bereik. Daarmee bedoelen we dat meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen te gaan sporten en sport te beleven, bijvoorbeeld door drempels te verlagen, mensen te prikkelen en meer succesverhalen te delen. En we werken aan meer betekenis van sport. Betekenis gaat over de waarde van sport voor de maatschappij: energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven door en van de sport zelf, maar ook een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid en kansenongelijkheid, of juist het bevorderen van gezondheid.

Thema’s 

Vaardig in bewegen 

Het thema Vaardig in Bewegen streeft naar kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig te sporten en bewegen – onder de juiste begeleiding – waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan.

Ruimte voor sport en bewegen 

Het thema Ruimte voor sport en bewegen is gericht op het creëren van een toekomstbestendige sportinfrastructuur die uitnodigend, faciliterend en toegankelijk is voor iedereen.

Inclusie en diversiteit 

Het thema Inclusie en diversiteit gaat over een toegankelijke en laagdrempelige sector, waarin iedereen die mee wil doen daadwerkelijk mee kan doen en waarin sprake is van kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname.

Sociale veilige sport

Het thema Sociaal veilige sport heeft als doel een basis te creëren waar iedereen veilig en met plezier kan sporten en sport beleven.

Vitale sportaanbieders

Het thema Vitale sportaanbieders is gericht op een kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk sportaanbod voor iedereen.

Maatschappelijke waarde van sport

Het thema maatschappelijke waarde van topsport heeft als streven om de maatschappelijke waarde van topsport te vergroten.

Kerngroep

De kerngroep is eigenaar en verantwoordelijk voor uitvoering van het akkoord en beoordeelt de subsidieaanvragen.  De kerngroep bestaat uit de volgende personen;
Betsy Wijnholds (inwoner)
Hilbert Stel (namens sportvereniging SGO Grolloo)
Maaike Jongman (namens gymnastiekvereniging Sparta Gieten)
Jelle Nauta (namens sportvereniging VOMOS Gasselte)
Patrick Beek ( vakleerkracht bewegingsonderwijs Stichting Primah)
Stefan van der Veen ( fysiotherapeut en oprichter wandelgroep Gieterveen)
Richard Gerding ( directeur Dr. Nassaucollege Gieten)
Bent Hettema of Merit Dekker ( jongerenwerker Impuls welzijn)
Marije Joling (namens team Sport gemeente Aa en Hunze)
Maral Oosting (beleidsmedewerker sport gemeente Aa en Hunze)

Subsidieaanvraag

Heeft u een idee, plan of een activiteit op het gebied van sport en bewegen? En past dit binnen de bovenbeschreven thema’s? 
Deel uw idee of plan dan met de kerngroep. Het formulier biedt ook de mogelijkheid om een begroting toe te voegen. 

Dien aanvraag in

Aanleverdata 

Er zijn drie data dat een aanvraag ingediend kan worden namelijk voor 23 mei, voor 12 september en 7 november 2024.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het sportbeleid of het sportakkoord? Neem dan contact op met Maral Oosting via moosting@aaenhunze.nl, of telefonisch via 0592-267777.