Sportbeleid & Sport- en beweegakkoord

Hier vindt u informatie over het sportbeleid en het sportakkoord van de gemeente Aa en Hunze.

Download hier het sportbeleid van de gemeente Aa en Hunze.

Sport- en beweegakkoord Aa en Hunze

In samenwerking met veel verschillende partners vanuit zowel de sport-, onderwijs-, welzijns- en gezondheidsbranche is het Sport- en beweegakkoord tot stand gekomen.

Download hier het Sport- en beweegakkoord

Uitvoeringsbudget sport – en beweegakkoord aanvragen

Voor het realiseren van de ambities uit het sport- en beweeg akkoord kunt u hier een aanvraag indienen.

De 6 ambities zijn;
1.    Duurzame en sport en beweeginfrastructuur
2.    Iedereen kan meedoen met sport en bewegen
3.    Positieve sport – en beweegcultuur
4.    Vaardig in bewegen
5.    Vitale sport – en beweegaanbieders
6.    Topsport die inspireert

U leest hier aan welke criteria het uitvoeringsbudget moet voldoen.

Download hier het formulier aanvraag subsidie uitvoeringsbudget 

Services voor sport- en beweegaanbieders in Aa en Hunze

Voor het realiseren van de ambities uit dit akkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor de ondersteuning van verenigingen een budget beschikbaar in de vorm van ondersteuning, deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing.

Voor wie zijn de services?

De services zijn bedoeld voor alle sport- en beweegaanbieders in de gemeente Aa en Hunze. Denk hierbij aan sportverenigingen, sportclubs en andere sportaanbieders.

Service 1: Begeleidingstraject Verduurzaming sportaccommodaties

Dit traject doorloopt de volgende stappen:

 1. Uitvoeren energiescan inclusief opleveren rapportage
 2. Matchen adviezen en wensen vanuit de club
 3. Uitwerken plan van aanpak 95% CO2- reductie
 4. Begeleiden bij offertetraject
 5. Uitwerken business case inclusief financieel advies
 6. Ondersteunen bij realisatie en monitoring
Service 2: Aanvraag stimuleringsbudget Inclusief sporten en bewegen

Sport- en beweegaanbieders die hun aanbod willen vergroten, verbeteren of vernieuwen voor inclusieve doelgroepen kunnen een stimuleringsbudget aanvragen. Inclusieve doelgroepen hebben te maken met belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. De sport- en beweegaanbieders vragen budget aan om bijvoorbeeld een nieuwe samenwerking met revalidatiecentrum, zorgcentrum, wijkcentrum, verzorgingstehuis of vluchtelingcentra op te zetten. Of voor het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook valt te denken aan het verbeteren van het promoten van de sport- en beweegactiviteiten voor inclusief sporten en bewegen.

Service 3: Inspiratiesessie aangepast sporten

Wil jij weten welke sportmogelijkheden er zijn voor mensen met een beperking? Hoe ontwikkelen we passend sport- en beweegaanbod en welke goede voorbeelden zijn er? Sport is gezond, fantastisch om te doen en brengt veel plezier en ontspanning. Het is daarom ook geweldig dat er in ons land zoveel mensen aan sport doen. De sportparticipatie van mensen met een beperking blijft echter achter.

In deze workshop leer je welke activiteiten nodig zijn om een positieve bijdrage te leveren aan het sportplezier en de sportparticipatie van mensen met een beperking in Nederland te verhogen.

Service 4: Opleiding Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor tussen sporters onderling, of tussen begeleiders. Leerdoelen:

 • De VCP is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren
 • De VCP kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
 • De VCP kan reflecteren
 • De VCP kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
 • De VCP kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
 • De VCP is in staat mee te werken beleid uit te voeren
Service 5: Opleiding nijntje Beweegt

Het ‘nijntje Beweegdiploma’ (erkende interventie van het Kenniscentrum Sport en Bewegen) geeft een motorisch fundament en legt zo de basis voor alle sporten. Het programma biedt een integrale aanpak, werkt met speciaal opgeleide nijntje Beweegdiploma trainers.

Service 6: Opleiding sporttechnisch kader

Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn vier belangrijke kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing krijg je handvatten om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Je kunt je eigen functioneren als trainer of coach in korte tijd aanscherpen en verbeteren!

Service 7: Succesvol vrijwilligers werven

Ken jij dat sprookje van die vereniging die meer dan genoeg actieve vrijwilligers heeft? Dat is geen sprookje. Het is echt geen wonder om vrijwilligers voor je vereniging te vinden/ houden die plezier hebben in wat ze doen. De grote uitdaging is om te ontdekken hoe je hier als (totale) vereniging concreet invloed op hebt én om dat ook echt te verankeren in je vereniging. Tijdens deze sessie krijgt u antwoord op deze vraag.

Service 8: Workshop Nieuwe inkomsten genereren

Heeft uw vereniging meer sponsors nodig? Of heeft u met uw vereniging plannen voor aanpassing van uw complex en moet hier nog financiering nog geregeld worden? Dan is deze workshop precies wat u nodig heeft.

Service 9: Begeleidingstraject bestuurlijk kader

Heeft u ook te maken met uitdagingen in een veranderende omgeving? Deze workshop is voor verenigingsbestuurders die zoeken naar oplossingen voor slepende problemen óf verenigingen met ambities, die inzien dat verandering essentieel is voor de continuïteit en vooruitgang. We staan expliciet stil bij de mensen die hierin de belangrijkste rol vervullen, namelijk u als bestuurder!"

Hoe vraag ik een service aan?

Voor het aanvragen van een service kunt u een e-mail sturen naar sportakkoord@aaenhunze.nl.

Wat gebeurt er na het aanvragen van een service?

De regiegroep Sport- en Beweegakkoord Aa en Hunze ontvangt alle aanvragen. Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden, dan worden uw gegevens doorgestuurd naar de Adviseur Lokale Sport. Hij zorgt ervoor dat de door u gekozen service wordt aangevraagd. U ontvangt vervolgens bericht wanneer het traject in gang wordt gezet.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het sportbeleid of het sportakkoord? Neem dan contact op met Maral Oosting via moosting@aaenhunze.nl, of telefonisch via 14 0592.