Advies voor verenigingen

Voor ondersteuning of advies kunnen verenigingen terecht bij SportDrenthe.

SportDrenthe wordt ingezet om verenigingen optimaal te ondersteunen en/of te adviseren bij directe hulpvragen. Daarnaast voor het verzorgen van managementdeskundigheidsbevordering, het organiseren en geven van voorlichting –en themabijeenkomsten op diverse terreinen.

De advisering en ondersteuning richten zich op het ondersteunen van vrijwilligers en het verenigingsmanagement. Daarbij is er aandacht voor het vergroten van de kwaliteit en kwantiteit en activering van vrijwilligers.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Anne Prins van SportDrenthe, mailadres aprins@sportdrenthe.nl of per tel. 06 21452198