Leefbaarheidsfonds

Het leefbaarheidsfonds is een subsidie voor inwonersinitiatieven en heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen.

Start aanvraag leefbaarheidsfonds

Voorwaarden

•    Het initiatief sluit aan bij wat er leeft in de eigen omgeving en is passend binnen de doelstellingen van het beleid van de gemeente Aa en Hunze.
•    De aanvrager is een vereniging of stichting, zonder winstoogmerk, of een natuurlijk persoon woonachtig of gevestigd in de gemeente Aa en Hunze.
•    De aanvrager zorgt zelf voor de andere benodigde financiën via bijvoorbeeld fondsen, sponsoring of zelfwerkzaamheid.
•   Het initiatief levert een maatschappelijke (meer)waarde aan het behoud of de verbetering van de leefbaarheid van de samenleving in de gemeente Aa en Hunze.

Er zijn twee soorten Leefbaarheidsfondsen:

Klein leefbaarheidsfonds
-    Subsidie voor initiatieven van inwoners(groepen) met een eenmalig of experimenteel karakter met een duidelijke maatschappelijke (meer)waarde. Het is niet bedoeld voor feestjes. 
-     In de aanvraag moet men laten zien en onderbouwen wat de maatschappelijke (meer)waarde is. 
-    De aanvrager hoeft niet te laten zien hoe de activiteit in de toekomst georganiseerd wordt. 
De bijdrage van de gemeente is maximaal 50% van de totale kosten. De bijdrage is maximaal €2.500.

Groot leefbaarheidsfonds
-    Subsidie voor toekomstbestendige initiatieven die bijdragen leveren aan een blijvende verandering van de leefbaarheid. 
-    Initiatief heeft een plan waaruit blijkt dat het initiatief zonder de gemeentelijke bijdrage op grond van deze regeling een toekomst heeft. 
-    In de aanvraag moet men laten zien en onderbouwen wat de maatschappelijke (meer)waarde is;
-    In de aanvraag moet men laten zien en onderbouwen hoe de aanvrager zelf in staat is om het initiatief in de toekomst in stand te houden;
-    De subsidie kan voor een meerjarig initiatief worden toegekend. De uitvoeringsperiode van het initiatief waarvoor subsidie kan worden toegekend duurt maximaal twee jaar.
De bijdrage van de gemeente is maximaal 50% van de totale kosten. De bijdrage is maximaal €25.000.

Hoe kunt u een aanvraag indienen? 

Een aanvraag kan het hele jaar worden ingediend via het formulier leefbaarheidsfonds. De subsidieregeling vindt u op overheid.nl.

Heeft u vragen? 

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking komt? Neem dan contact op via dorpen@aaenhunze.nl.

Start aanvraag leefbaarheidsfonds