Jaarsubsidie zang-, muziek- en toneelverenigingen

U kunt als zang-, muziek- of toneelvereniging online een subsidie van de gemeente aanvragen tot en met 31 mei 2025.

Start aanvraag jaarsubsidie zang-, muziek- en toneelverenigingen

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie

•    De vereniging is statutair gevestigd in de gemeente Aa en Hunze
•    minimaal 75% van de leden woont in de gemeente
•    u valt niet onder een kerkgenootschap, politieke partij of vakorganisatie
•    toegankelijk voor iedere inwoner van de gemeente
•    activiteiten gericht op de bevolking van de gemeente
•    hebt u tenminste 5 uitvoeringen/optredens per jaar in de gemeente  

Meer informatie

Voor informatie over deze jaarsubsidies kunt u contact opnemen met Sabine de Groot 0592-267777 of via jaarsubsidies@aaenhunze.nl.

Start aanvraag jaarsubsidie zang-, muziek- en toneelverenigingen