Global Goals

Aa en Hunze is Global Goal gemeente, als gemeente willen we bijdragen aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten.

Globals Goals logo

Als gemeente hebben we aandacht voor Global Goals/Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. In Aa en Hunze is het platform Global Goals actief om vooral de doelen onder de aandacht van inwoners te brengen. Ook kunnen mensen/verenigingen met een lokaal initiatief voor een ‘project Hier én Daar’ een subsidie ontvangen. (zie verder op deze pagina). Met de Global Goals (Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling) moet armoede, ongelijkheid en klimaatverandering binnen 15 jaar worden aangepakt. De 17 Global Goals / Werelddoelen zijn:

17 doelstellingen

De 17 Global Goals (werelddoelen) met Nederlandse omschrijving en uitleg vindt u op www.sdgnederland.nl.

Platform Global Goals

Het doel van het platform Global Goals Aa en Hunze is vooral om inwoners en bedrijven in Aa en Hunze bewust te maken, zodat iedereen z’n bijdrage kan leveren. Het platform heeft 6 Global Goals uitgekozen die ze met name onder de aandacht wil brengen.

Platfom Global Goals

Vertegenwoordigers

Het platform Global Goals Aa en Hunze is samengesteld met vertegenwoordigers vanuit verschillende organisaties, particuliere initiatieven, betrokken inwoners, kortom mensen met een warm hart voor de werelddoelen. 

De voorzitter van het platform is:

De leden van het platform:

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sabine de Groot, contactambtenaar bij de gemeente Aa en Hunze via telefoonnummer: (0592) 267 841 of sdegroot@aaenhunze.nl.

Subsidie Global Goals Hier én Daar

Heeft u een lokaal initiatief? Gaat u bv. via een sponsorloop, goede doelen markt of andere activiteit geld inzamelen voor een mooi project in een ontwikkelingsland? Misschien komt u in aanmerking voor een subsidie in het kader van The Global Goals.

Initiatieven komen in aanmerking voor subsidie als ze bijdragen aan de Global Goals – werelddoelen voor duurzame ontwikkeling - en aan de bewustwording ervan. Per aanvraag is er maximaal 500 euro beschikbaar. De activiteiten ter bevordering van Global Goals, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, moeten plaatsvinden in of vanuit de gemeente Aa en Hunze en een verbinding hebben met een land/plaats elders in de wereld, vandaar de naam “Hier en Daar’. Voorwaarde is dat er daarnaast ook op een andere manier geld voor de activiteit bijeen wordt gebracht, bijvoorbeeld door middel van een sponsorloop of een markt voor het goede doel. Bekijk de beleidsregel subsidie Global Goals (pdf, 148 kB) voor alle informatie.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via sdegroot@aaenhunze.nl of (0592) 267841

Subsidie aanvragen

Denkt u in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage in het kader van The Global Goals? Vraag dan subsidie aan via het online formulier subsidie Global Goals aanvragen.

De aanvraag moet minimaal 2 weken voor het plaatsvinden van de activiteit worden ingediend.

Global Goals projecten in Aa en Hunze

Day for Change

Het platform Global Goals vindt de betrokkenheid van kinderen, jongeren en scholen erg belangrijk. Daarom maakt het platform het mogelijk voor scholen om de ‘Day for Change’ actie te doen. Met de ‘Day for Change’ actie krijgen de leerlingen gastlessen over wereldburgerschap, inclusive finance en ondernemerschap. Vervolgens maken de leerlingen in groepjes een ondernemingsplan, ze presenteren het plan en mogen het ook daadwerkelijk uitvoeren met behulp van een microkrediet. De opbrengst is voor projecten in ontwikkelingslanden. Scholen in Aa en Hunze die graag mee willen doen kunnen contact opnemen via sdegroot@aaenhunze.nl of (0592) 267 841.

Meer informatie: www.dayforchange.nl.