Aa en Hunze panel

De gemeente stimuleert haar inwoners om een actieve rol in te nemen. We doen dit door samenwerking te bevorderen en initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. Hier besteden we aandacht aan onder de titel ‘Doe mee in Buitengewoon Aa en Hunze’.

Uw inbreng vinden wij belangrijk! Wij hopen daarom dat u wilt meedoen met het Aa en Hunze panel. Dit is een online panel dat de gemeente inzet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via www.aaenhunzepanel.nl. Als u zich aanmeldt, ontvangt u maximaal 3 keer per jaar een digitale vragenlijst.

Vrijblijvend en vertrouwelijk

Per onderwerp kunt u besluiten of u wilt meedoen. Deelname aan het panel is vrijblijvend. Wanneer u een keer wilt overslaan, bijvoorbeeld door vakantie, dan kan dat.

Het onderzoeksbureau I&O verwerkt de onderzoeken in opdracht van de gemeente. Zij verwerken uw gegevens anoniem en vertrouwelijk.

Resultaten

Na elke peiling ontvangt u een e-mail met daarin de resultaten. Ook laten we u weten wat we met de gegevens doen. Zo verwerken we de resultaten bijvoorbeeld in beleid of verbeteren we onze dienstverlening.