Aa en Hunze panel

Uw inbreng vinden wij belangrijk! Wij hopen daarom dat u wilt meedoen met het Aa en Hunze panel. Dit is een online panel dat de gemeente inzet om meningen en ervaringen van inwoners te peilen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via www.aaenhunzepanel.nl. Als u zich aanmeldt, ontvangt u maximaal 3 keer per jaar een digitale vragenlijst.

Vrijblijvend en vertrouwelijk

Per onderwerp kunt u besluiten of u wilt meedoen. Deelname aan het panel is vrijblijvend. Wanneer u een keer wilt overslaan, bijvoorbeeld door vakantie, dan kan dat.

Het onderzoeksbureau I&O verwerkt de onderzoeken in opdracht van de gemeente. Zij verwerken uw gegevens anoniem en vertrouwelijk.

Resultaten

Na elke peiling ontvangt u een e-mail met daarin de resultaten. Ook laten we u weten wat we met de gegevens doen. Zo verwerken we de resultaten bijvoorbeeld in beleid of verbeteren we onze dienstverlening.