Nederlandse nationaliteit aanvragen

U kunt op 2 manieren de Nederlandse nationaliteit aanvragen: door optie of naturalisatie. Door optie is de snelste manier. Niet iedereen kan via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen. Wij kijken of dit voor u geldt. Kunt u niet via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie krijgen. Bij naturalisatie moet u eerst inburgeren.  

Voorwaarden

Voorwaarden om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen zijn: 
•    U bent meerderjarig. 
•    U heeft een verblijfsvergunning. Of u komt uit 1 van deze Europese landen. 
•    U heeft de afgelopen 5 jaar geen straf gehad voor een misdrijf. 
•    U voldoet aan de voorwaarden voor optie of aan de voorwaarden voor naturalisatie. 

Doet u een aanvraag voor uw kind? Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere: 
•    Op het moment van de aanvraag woont uw kind in Nederland. 
•    Uw kind heeft een verblijfsvergunning. 
•    Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 

Kosten

De optieprocedure kost: 
•    voor u alleen: € 217 (Tarief 2024)
•    voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 370 (Tarief 2024) 
•    voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 24 (Tarief 2024)

Naturalisatie kost: 
 •    voor u alleen: € 1.023 (Tarief 2024)
•    voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.305 (Tarief 2024)
•    voor een minderjarige: € 151 (Tarief 2024)

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan kost de naturalisatie: 
•    voor u alleen: € 760 (Tarief 2024)
•    voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.044 (Tarief 2024)

U betaalt dit bij uw aanvraag. 

Termijn

Bij een optieverzoek beslissen wij binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij een keer verlengen. 
Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

Locatie  

De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag). Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. 

Ceremonie bij naturalisatie

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bij de ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af.
Bij de verklaring van verbondenheid belooft u

  • de vrijheden en rechten te respecteren die bij het Nederlanderschap horen 
  • de plichten te vervullen die bij het Nederlanderschap horen  

Daarna krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. 

Het besluit van Nederlanderschap geldt zodra u het besluit krijgt tijdens de ceremonie. Als u niet bij de ceremonie bent, wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden. 

Voorwaarden

U kunt pas een uitnodiging voor de ceremonie krijgen als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen. 

Hoe lang duurt het

De termijnen voor de uitreiking zijn verschillend. 

Heeft u de optieprocedure gevolgd? Dan krijgt u een bevestiging dat u het Nederlanderschap krijgt. Binnen 9 weken vindt de uitreiking plaats. 

Heeft u de naturalisatieprocedure gevolgd? Dan ondertekent de koning het besluit van uw Nederlanderschap. Binnen 3 maanden vindt de naturalisatieceremonie plaats. U ontvangt de uitnodiging uiterlijk 6 weken voor de ceremonie. 

Aanvullende informatie 

•    Informatie over de optieprocedure
•    Informatie over de naturalisatieprocedure
•    Lijst met landen waarbij u geen verblijfsvergunning nodig heeft voor optie/naturalisatie
•    Informatie over afstand doen van uw oude nationaliteit bij naturalisatie ​​​​​​
•    Informatie over de gevolgen van de brexit