Leerlingenvervoer kosten

Als uw kind een gewone basisschool bezoekt vraagt de gemeente een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer.

Als uw kind een gewone basisschool bezoekt vraagt de gemeente een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer. Als de basisschool op 20 km of meer afstand ligt van uw huis is daarnaast nog een andere eigen bijdrage van toepassing. Of u de eigen bijdrage moet betalen hangt af van uw inkomen.

Kostenvrij

  • speciaal onderwijs
  • speciaal basisonderwijs
  • wegens ziekte of handicap niet zelfstandig naar school kunnen

Kosten regulier basisonderwijs

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

Als het gezinsinkomen onder € 27.900,- (in 2022) ligt, hoeft u niets te betalen. Is het gezinsinkomen hoger? Dan betaalt u een eigen bijdragen van € 633 per schooljaar. Het is mogelijk dit bedrag in termijn te betalen.

Draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage

Is school meer dan 20 kilometer van uw huis? En gaat uw kind naar gewoon basisonderwijs? Dan kan er een draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage gevraagd worden. Is dit voor u van toepassing, dan gaan we graag in gesprek om te kijken welke regels precies voor u gelden.  

Meer informatie