Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding is er voor mensen die zich op een bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

U kunt daarbij denken aan:
•    vrijwilligers die zich langdurig inzetten voor organisaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur, religieus leven of de natuur 
•    mensen die hele bijzondere prestaties ten behoeve van de samenleving hebben geleverd in hun betaalde baan of een nevenfunctie die veel verder gaan dan wat van iemand kan worden verwacht

Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u hem of haar daarvoor voordragen. 

Onderscheiding voor actieve vrijwilligers

Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Houdt er dan rekening mee dat deze persoon nog als vrijwilliger actief moet zijn. Of tijdens de Lintjesregen hoogstens 1 jaar is gestopt. De Lintjesregen vindt ieder jaar plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Aanvragen Koninklijke Onderscheiding voor de Lintjesregen 

Aanvragen voor een Koninklijke Onderscheidinguit te reiken met de Lintjesregen 2025 kunt u tot 1 juli 2024 indienen.

Aanvragen Koninklijke Onderscheiding bij bijzondere gelegenheid

Voor aanvragen bij een bijzondere gelegenheid(bijvoorbeeld een afscheid of jubileum) dient u het voorstel minstens zes maanden voor de bijzondere gelegenheid in te dienen.

Informatie

Op www.lintjes.nl vindt u nuttige informatie, onder andere over de procedure. Ook vindt u daar een eerste verzoekformulier. U kunt dit formulier invullen en indienen bij de gemeente, vanuit de gemeente zal vervolgens contact worden opgenomen om de verdere procedure af te stemmen. 

Onderscheiding aanvragen? 

Voordat u een aanvraag indient is het verstandig om contact op te nemen met één van de medewerkers kabinetszaken via 0592-267777 of via de mail: bestuurssecretariaat@aaenhunze.nl
Ze kunnen u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen.