Verwijsborden

De gemeente voorziet in aanduidingsborden binnen de bebouwde kom waarmee recreatieve, toeristische, culturele doelen en doelen met een algemeen belang vanaf de openbare weg worden verwezen. Voor de verwijsborden buiten de bebouwde kom loopt de aanvraag via REVIS.

Aanvragen niet mogelijk

Momenteel worden er nieuwe kaders vastgesteld voor het aanvragen van verwijsborden. Daarom is het nu niet mogelijk om verwijsborden aan te vragen.

Vandalisme

Borden worden maximaal twee keer vervangen in een periode van 8 jaar.

Verwijzing niet meer zinvol

Is de verwijzing binnen een periode van 8 jaar niet meer nodig door bijvoorbeeld een naamswijziging of bedrijfsbeëindiging dan moet de aanvrager dit doorgeven aan de gemeente. Er vindt geen restitutie van kosten plaats.