Omgevingsloket voor ondernemers

Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

In het Omgevingsloket komen wetten en regels over onze fysieke leefomgeving bij elkaar. Voor veel (bouw)projecten moet u een vergunning aanvragen of een melding doen. Vanaf 1 januari 2024 dient u alle nieuwe vergunningaanvragen in via het nieuwe Omgevingsloket. Dat geldt ook voor meldingen voor zaken waar een meldingsplicht of informatieplicht voor bestaat.

  • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project. Op basis van locatie en werkzaamheid én uw antwoorden op de vragen in de vragenboom wordt de plicht bepaald. Dat kan een vergunningplicht, meldingsplicht of informatieplicht zijn. Het kan ook zijn dat uw project plichtenvrij is en dat u geen vergunning hoeft aan te vragen. Ook kan er een verbod gelden. Sowieso geldt altijd een algemene zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat overheden, bedrijven én burgers verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde leefomgeving. En dus niet alleen de overheid.
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels voor een locatie gelden.
  • U kunt zien welke maatregelen en voorschriften er gelden bij milieubelastende activiteiten: dit zijn de Maatregelen op Maat.
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.
  • Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’ 

Omgevingsloket

eHerkenning

Om aanvragen in te dienen in het nieuwe Omgevingsloket heeft u eHerkenning nodig. Als uw organisatie al eHerkenning heeft, dan kunt u een account aanvragen via de contactpersoon van uw organisatie. Heeft u nog geen eHerkenning? Dan kunt u eHerkenning aanvragen bij een aantal eHerkenningleveranciers. 
eHerkenning aanvragen

Het Omgevingsloket vervangt:

-    de bestaande loketten
-    het Omgevingsloket Online (OLO) 
-    het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
-    Ruimtelijkeplannen.nl en Meldpunt bodemkwaliteit.  

Vijf basisfunctionaliteiten

In de video’s hieronder leiden wij u langs de vijf (basis)functionaliteiten van het nieuwe Omgevingsloket. 

Ingediende aanvragen voor 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 kunt u geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) of via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). U kunt nog wel aanvullingen indienen op al ingediende aanvragen via OLO. Dat kan tot 1 juli 2024.
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning, of heeft u geen eHerkenning? Maak dan een afspraak bij de gemeente via gemeente@aaenhunze.nl of 0592-267777. Een medewerker helpt u dan met uw aanvraag.

Veel gestelde vragen Omgevingswet