Inkomensondersteuning

Als ondernemer kunt u onder bepaalde voorwaarden hulp krijgen bij financiële problemen. U kunt tijdelijk financiële ondersteuning en/of bedrijfskrediet krijgen vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). U kunt ook hulp krijgen als u een bedrijf wilt starten of stoppen. Werkplein Drentsche Aa helpt u graag verder.

Werkplein Drentsche Aa

Javastraat 15
9401 KZ Assen
T (0592) 39 1600
Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 13.00 uur.
www.wpda.nl