Bed & Breakfast-accommodaties

Het is mogelijk om een Bed & breakfast starten te starten in de gemeente Aa en Hunze. Dit kan in een hoofdgebouw maar ook in een bijgebouw als er sprake is van een woon- of agrarische bestemming. Het maximale aantal toegestane kamers bedraagt 2 met een maximaal aantal bedden van 4.

Meer informatie over de voorwaarden is te lezen in de beleidsnotitie Bed & Breakfast accomodaties Aa en Hunze.

Vastgestelde notitie Bed&Breakfast-accommodaties in Aa en Hunze (pdf, 886 kB)