Subsidies

Overzicht van subsidies en leningen.

Hier vindt u een overzicht van de meest gebruikte subsidies en leningen voor verduurzaming en energiebesparing. Van landelijke tot lokale regelingen. 
Op de website van het Drents Energieloket vindt u meer informatie over het verduurzamen van uw woning en de financiering daarvan. Bent u van plan te gaan verduurzamen? Neem dan geheel vrijblijvend eerst contact op met het Drents Energieloket. Via de helpdesk (085 - 792 01 58) ontvangt u persoonlijk advies over welke regeling(en) het best bij uw situatie passen.  

Subsidies

Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energie- besparing (ISDE)

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) kunt u als woningeigenaar subsidie aanvragen voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp), elektrisch koken en voor aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers kunnen naast warmtepompen en zonneboilers subsidie aanvragen voor kleine windmolens. Afhankelijk van welke maatregel u uitvoert en hoeveel, kunt u een hoger of lager subsidietarief krijgen. 
Bekijk voor meer informatie de uitleg van het Drents Energie Loket.  
Wilt u de ISDE-subsidie aanvragen ga dan naar RVO.nl

Gemeentelijke subsidie energiebesparende isolatiemaatregelen Drenthe

Deze subsidie is voor woningeigenaren in de gemeente Aa en Hunze met een (gezamenlijk) inkomen tot € 34.100 per jaar. De isolatiesubsidie mag worden gebruikt voor verschillende isolatiewerkzaamheden, zoals spouwmuurisolatie, gevelisolatie en vloerisolatie.

De uitvoering van deze regeling gebeurt door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). De isolatiesubsidie kan worden aangevraagd op de website van het SNN. 

Gratis subsidie voor een energiezuinig huis (Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe) – Tijdelijk op pauze

Woningeigenaren in de gemeente Aa en Hunze kunnen gebruik maken van de ‘Gratis subsidie voor een energiezuinig huis’. Met deze subsidie kunt u een bijdrage tot €4.000,- ontvangen voor het verbeteren van uw huis door isolatie, HR++ beglazing of de installatie van zonnepanelen. De subsidie is bedoeld voor huiseigenaren met een lager inkomen. 

De ‘Gratis subsidie voor een energiezuinig huis’ is een initiatief van Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, een tijdelijk samenwerkingsverband van het Rijk, provincie Drenthe, provincie Overijssel en gemeenten.

De voorwaarden vindt u op de website Regio-deal Zuid- en Oost-Drenthe
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Drents Energie Loket. 

Subsidieregeling verduurzaming Volkshuisvesting Drenthe (Wijk van de Toekomst)

Bent u eigenaar van een woning in ‘De wijk van de toekomst’ in de gemeente Aa en Hunze? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie voor het verduurzamen van uw woning.

Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)

Verenigingen van Eigenaren (VvE) kunnen via de SVVE subsidie krijgen voor het verduurzamen van hun gebouw. U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor isolatie, zonneboilers, warmtepompen en een centrale aansluiting op het warmtenet.

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Bent u verhuurder en wilt u één of meer van uw bestaande huurwoningen verduurzamen? Kijk op de website van het RVO of u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Met deze regeling krijgt u subsidie voor energiebesparende maatregelen om uw huurwoning(en) te verduurzamen.

Subsidieregeling lokale energie-initiatieven

De subsidieregeling lokale energie-initiatieven is bedoeld om projecten en activiteiten van bestaande en nieuwe lokale energie-initiatieven zonder winstoogmerk in de gemeente Aa en Hunze te ondersteunen. 

Subsidieregeling afkoppelen regenwater

Regenwater is schoon water. Als uw woning is aangesloten op het openbaar gemengd (of vuilwater)riool kunt u de regenpijp afkoppelen van de riolering. Het water komt dan ten goede van uw tuin en het grondwater. Voor het afkoppelen kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente Aa en Hunze. 

Leningen 

Energiebespaarlening (Nationaal Warmtefonds) 

De Energiebespaarlening is een regeling, waarbij huiseigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen. 

Energielening Drenthe

De Energie Lening Drenthe is bedoeld voor bedrijven, organisaties en instellingen die willen investeren in maatregelen m.b.t. energiebesparing, duurzame opwek en circulaire economie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.drentseenergieorganisatie.nl.

Duurzame Monumenten-Lening (Restauratiefonds)

Bent u eigenaar van een rijksmonument en wilt u uw pand verduurzamen? Dan kunt u mogelijk een Duurzame Monumenten-Lening aanvragen. Bekijk voor meer informatie de website van het Restauratiefonds